Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/525/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXVIII/525/24
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/540/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2024-2032.
Nr aktu prawnego
LXVIII/524/24
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/523/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXVIII/523/24
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/522/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w obszarze A, B, C, D
Nr aktu prawnego
LXVIII/522/24
Status
Zmieniony
Lp: 35
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Rybical
Nr aktu prawnego
Uchwała nr LX/450/23
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn, ul. Świerkowa
Nr aktu prawnego
Uchwała nr LVI/435/23
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej teren przy ulicy Ratuszowej – nabrzeże
Nr aktu prawnego
Uchwała nr L/396/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-08-31
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach geodezyjnych 280, 281, 282, 282/2, 283, 284, 285, 286, 294, 295 oraz części działek o numerach geodezyjnych 160, 279, 303/2 i 391 położonych w obrębie geodezyjnym Szymonka w gminie Ryn
Nr aktu prawnego
Uchwała nr XLVI/371/22
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej działki o nr geodezyjnych 1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169.
Nr aktu prawnego
Uchwała nr XXI/155/20
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-05-08
Grupa tematyczna
Plany miejscowe
Tytuł aktu
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej działki o nr geodezyjnych 90/24, 90/25, 90/26, 90/27, 90/28
Nr aktu prawnego
Uchwała nr XXI/154/20
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji