ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/397/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022 r.
Nr aktu prawnego
L/397/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/396/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej teren przy ulicy Ratuszowej – nabrzeże
Nr aktu prawnego
L/396/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/395/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Nr aktu prawnego
L/395/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/394/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Plac Wolności 7 w Rynie stanowiącego własność Gminy Ryn i udzielenie bonifikaty.
Nr aktu prawnego
L/394/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIX/393/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLIX/393/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/392/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta - przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryn.
Nr aktu prawnego
XLVIII/392/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/391/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu
Nr aktu prawnego
XLVIII/391/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/390/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2022-2028.
Nr aktu prawnego
XLVIII/390/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/389/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLVIII/389/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-10-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLVIII/388/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 października 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/379/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryn na nieruchomość należącą do Skarbu Państwa, będącą w użytkowaniu wieczystym Stowarzyszenia Ogrodowego „OŁÓW”.
Nr aktu prawnego
XLVIII/388/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji