ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/528/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2024 na terenie Gminy Ryn oraz określenia sezonu kąpielowego.
Nr aktu prawnego
LXVIII/528/24
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/527/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ryn na rok 2024.”
Nr aktu prawnego
LXVIII/527/24
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/526/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/446/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
LXVIII/526/24
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/525/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXVIII/525/24
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/523/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXVIII/523/24
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2024-02-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVIII/522/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 lutego 2024 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w obszarze A, B, C, D
Nr aktu prawnego
LXVII/522/24
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVII/521/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XLI/332/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Ryn na lata 2022 - 2025.
Nr aktu prawnego
LXVII/521/24
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVII/520/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2024 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2024-2032.
Nr aktu prawnego
LXVII/520/24
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVII/519/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXVII/519/24
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVII/518/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu.
Nr aktu prawnego
LXVII/518/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji