ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/356/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XL/318/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu
Nr aktu prawnego
XLIV/356/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/355/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2022-2028.
Nr aktu prawnego
XLIV/355/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/354/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/354/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/353/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Miasto Ryn, ul. Świerkowa
Nr aktu prawnego
XLIV/353/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/352/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r. w przedmiocie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym oraz regulaminu prowadzenia tego handlu
Nr aktu prawnego
XLIV/352/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/351/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Nr aktu prawnego
XLIV/351/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/350/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Ratuszowej 22 w Rynie stanowiącego własność Gminy Ryn i udzielenie bonifikaty.
Nr aktu prawnego
XLIV/350/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/349/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Ratuszowej 21 w Rynie stanowiącego własność Gminy Ryn i udzielenie bonifikaty.
Nr aktu prawnego
XLIV/349/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/348/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ryn prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Nr aktu prawnego
XLIII/348/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/347/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko –Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Ryn prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Nr aktu prawnego
XLII/347/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji