ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/326/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia zasad, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy Ryn – sołtysom będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.
Nr aktu prawnego
XLI/326/22
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/325/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wydania opinii o lokalizacji kasyna gry w lokalu położonym w budynku Hotelu Zamek Ryn przy ul. Plac Wolności 2 w Rynie.
Nr aktu prawnego
XLI/325/22
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/324/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Nr aktu prawnego
XLI/324/22
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/323/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej teren przy ulicy Ratuszowej - nabrzeże
Nr aktu prawnego
XL/323/22
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/322/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2022-2028.
Nr aktu prawnego
XL/322/22
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/321/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022r.
Nr aktu prawnego
XL/321/22
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/320/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli na rok 2022
Nr aktu prawnego
XL/320/22
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/319/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/105/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
XL/319/22
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/318/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu
Nr aktu prawnego
XL/318/22
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2022-03-02
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XL/317/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach geodezyjnych 101/15, 118/17, 118/18, 121/17 i 121/18 położone w obrębie geodezyjnym Rybical, gm. Ryn – w części obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 101/44, obręb Rybical, gmina Ryn
Nr aktu prawnego
XL/317/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji