ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/409/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LII/409/23
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/408/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla dzieci objętych opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, w tym określenia kategorii dzieci na które przyznawana jest dotacja
Nr aktu prawnego
LII/408/23
Status
Nieobowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/407/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
Nr aktu prawnego
LII/407/23
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/406/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21grudnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2022 - 2028.
Nr aktu prawnego
LI/406/22
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/405/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022 r.
Nr aktu prawnego
LI/405/22
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/404/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21grudnia 2022 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rynie
Nr aktu prawnego
LI/404/22
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/403/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nie przewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rynie
Nr aktu prawnego
LI/403/22
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/402/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rynie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LI/402/22
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/401/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rynie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LI/401/22
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/400/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Rynie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LI/400/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji