ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/361/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/105/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XLV/361/22
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/360/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostkowej paliwa w Gminie Ryn na rok szkolny 2022/2023 na potrzeby zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci i młodzieży.
Nr aktu prawnego
XLV/360/22
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/359/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.
Nr aktu prawnego
XLV/359/22
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/358/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XLV/358/22
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLV/357/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XLV/357/22
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/356/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XL/318/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 2 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu
Nr aktu prawnego
XLIV/356/22
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/355/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2022-2028.
Nr aktu prawnego
XLIV/355/22
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/354/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLIV/354/22
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/353/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Miasto Ryn, ul. Świerkowa
Nr aktu prawnego
XLIV/353/22
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/352/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r. w przedmiocie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz wyrobami rękodzieła wytworzonymi w gospodarstwie rolnym oraz regulaminu prowadzenia tego handlu
Nr aktu prawnego
XLIV/352/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji