ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/418/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Wielkie Jeziora Mazurskie do roku 2030
Nr aktu prawnego
LIV/418/23
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/417/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej położonej w Rynie nazwy ulica Różana
Nr aktu prawnego
LIV/417/23
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/416/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie chodnika w miejscowości Prażmowo od km około 12+290 do km około 13+656 - opracowanie dokumentacji projektowej”
Nr aktu prawnego
LIII/416/23
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/415/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu
Nr aktu prawnego
LIII/415/23
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/414/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr aktu prawnego
LIII/414/23
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/413/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Ryn.
Nr aktu prawnego
LIII/413/23
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/412/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2023-2031.
Nr aktu prawnego
LIII/412/23
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-01-25
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIII/411/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LIII/411/23
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LII/410/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 4 stycznia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2023 - 2031.
Nr aktu prawnego
LII/410/23
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli , ustalenia maksymalnej kwoty opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
Nr 19/01/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji