ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr 70/6 położonej w Skorupkach, obręb Rybical gm. Ryn.
Nr aktu prawnego
Nr 1/02/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/427/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wniesienia skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie
Nr aktu prawnego
LIV/427/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/426/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Giżycku na uchwałę Nr XLIV/351/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Nr aktu prawnego
LIV/426/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/425/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu
Nr aktu prawnego
LIV/425/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/424/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LIV/424/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/423/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
Nr aktu prawnego
LIV/423/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/422/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu
Nr aktu prawnego
LIV/422/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/421/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025 dla Miasta i Gminy Ryn.
Nr aktu prawnego
LIV/421/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/420/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu' na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
LIV/420/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-02-22
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIV/419/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Nr aktu prawnego
LIV/419/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji