ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/492/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2023-20231.
Nr aktu prawnego
LXIV/492/23
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/491/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXIV/491/23
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/490/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/384/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w obszarze A, B, C, D.
Nr aktu prawnego
LXIV/490/23
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/489/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zamknięcia cmentarzy na terenie Gminy
Nr aktu prawnego
LXIV/489/23
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/488/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryn na rok 2024”.
Nr aktu prawnego
LXIV/488/23
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/487/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu
Nr aktu prawnego
LXIV/487/23
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/486/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVIII/446/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
LXIV/486/23
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/485/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/279/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 października 2021 roku w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową oraz określenia zasady ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty miejscowej
Nr aktu prawnego
LXIV/485/23
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/484/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej
Nr aktu prawnego
LXIV/484/23
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/483/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
LXIV/483/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji