ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/348/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ryn prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Nr aktu prawnego
XLIII/348/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/347/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko –Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Ryn prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Nr aktu prawnego
XLII/347/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/346/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2022-2028.
Nr aktu prawnego
XLII/346/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/345/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLII/345/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/344/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Ryn oraz określenia sezonu kąpielowego
Nr aktu prawnego
XLII/344/22
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/343/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z amfiteatrów gminnych
Nr aktu prawnego
XLII/343/22
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/342/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw
Nr aktu prawnego
XLII/342/22
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/341/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnych siłowni zewnętrznych
Nr aktu prawnego
XLII/341/22
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/340/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/405/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasada korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
XLII/340/22
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/339/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr X/79/03 Rady Miasta i Gminy Ryn z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn uprawnienia o stosowaniu ich wysokości (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003 roku, Nr 188, poz. 2274)
Nr aktu prawnego
XLII/339/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji