ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/478/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie utworzenia Klastra Energii
Nr aktu prawnego
LXII/478/23
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/477/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2023-20231.
Nr aktu prawnego
LXII/477/23
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/476/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXII/476/23
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/475/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości oznaczonej nr 5/19 w obrębie miasto Ryn gm. Ryn.
Nr aktu prawnego
LXII/475/23
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/474/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/402/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Rynie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXII/474/23
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/473/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/401/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rynie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXII/473/23
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/472/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/400/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Rynie na 2023 rok
Nr aktu prawnego
LXII/472/23
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/471/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
Nr aktu prawnego
LXII/471/23
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/470/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej i ochrony osób doznających przemocy domowej na lata 2023 - 2027
Nr aktu prawnego
LXII/470/23
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2023-08-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXII/469/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn przy Jeziorze Ryńskim
Nr aktu prawnego
LXII/469/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji