ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/397/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022 r.
Nr aktu prawnego
L/397/22
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/396/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej teren przy ulicy Ratuszowej – nabrzeże
Nr aktu prawnego
L/396/22
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/395/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Nr aktu prawnego
L/395/22
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/394/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Plac Wolności 7 w Rynie stanowiącego własność Gminy Ryn i udzielenie bonifikaty.
Nr aktu prawnego
L/394/22
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Planu działalności Urzędu Miasta i Gminy Ryn na rok 2023 wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów wykazanych w tym planie
Nr aktu prawnego
Nr 10/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr 72/72 w obrębie miasto Ryn.
Nr aktu prawnego
Nr 9/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn.
Nr aktu prawnego
Nr 8/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.
Nr aktu prawnego
Nr 7/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.
Nr aktu prawnego
Nr 6/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. T. Kościuszki 18 w Rynie, działka nr 171/3.
Nr aktu prawnego
Nr 5/11/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji