ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2022-08-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie procedury weryfikowania i monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Ryn
Nr aktu prawnego
Nr 2/8/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, ogólnych zasad /polityki/ rachunkowości oraz Planu Kont do realizacji projektu Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.
Nr aktu prawnego
Nr 11/6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu, przechowywania i archiwizowania dokumentów, ogólnych zasad /polityki/ rachunkowości oraz Planu Kont do realizacji projektu Cyfrowa Gmina.
Nr aktu prawnego
Nr 10/6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2022 rok
Nr aktu prawnego
Nr 9/6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2022-06-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
Nr aktu prawnego
Nr 8/6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2022-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu użytkowego nr 2 położonego przy ul. Szkolnej 1 w Rynie, działka nr 126/25.
Nr aktu prawnego
Nr 7/6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2022-06-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr 90/24, nr 131/18, nr 190/3, nr 1/193, nr 131/14, nr 64/8, nr 128/24, nr 188/40, nr 126/26, nr 185 i nr 90/26 w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 6/6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2022-06-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2022 rok
Nr aktu prawnego
Nr 5/6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2022-06-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przymusowego doprowadzenia poborowych do Powiatowej Komisji Lekarskiej w Giżycku.
Nr aktu prawnego
Nr 4/6/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2022-06-01
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek czynszu miesięcznego za najem pomieszczeń użytkowych w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. K. Wallenroda 10 w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 3/6/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji