ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/399/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2023 rok.
Nr aktu prawnego
LI/399/22
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-12-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LI/398/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2023 - 2031.
Nr aktu prawnego
LI/398/22
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/397/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022 r.
Nr aktu prawnego
L/397/22
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/396/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej teren przy ulicy Ratuszowej – nabrzeże
Nr aktu prawnego
L/396/22
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/395/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
Nr aktu prawnego
L/395/22
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr L/394/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul. Plac Wolności 7 w Rynie stanowiącego własność Gminy Ryn i udzielenie bonifikaty.
Nr aktu prawnego
L/394/22
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie organizacji i funkcjonowania sytemu stałych dyżurów w Gminie Ryn na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
Nr aktu prawnego
Nr 12/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2022 rok
Nr aktu prawnego
Nr 11/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Planu działalności Urzędu Miasta i Gminy Ryn na rok 2023 wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów wykazanych w tym planie
Nr aktu prawnego
Nr 10/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr 72/72 w obrębie miasto Ryn.
Nr aktu prawnego
Nr 9/11/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji