ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/336/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia
Nr aktu prawnego
XLI/336/22
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/335/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2022-2028.
Nr aktu prawnego
XLI/335/22
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/334/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022r.
Nr aktu prawnego
XLI/334/22
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/333/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie”
Nr aktu prawnego
XLI/333/22
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/332/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Ryn na lata 2022 - 2025.
Nr aktu prawnego
XLI/332/22
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/331/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno – wschodniej części obrębu Szymonka.
Nr aktu prawnego
XLI/331/22
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/330/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Szymonka.
Nr aktu prawnego
XLI/330/22
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/329/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/105/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XLI/329/22
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/328/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr 124/1 i nr 124/3 w Sterławkach Wielkich, gmina Ryn.
Nr aktu prawnego
XLI/328/22
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-03-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLI/327/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 141/25 w Rynie.
Nr aktu prawnego
XLI/327/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji