ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Wykaz jawnych głosowań na IV Sesji Rady Miejskiej w Rynie w dniu 19 lipca 2024 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Jurczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-19 09:29:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Jurczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-19 09:31:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jurczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-19 09:31:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu Gminy Ryn za II kwartał 2024 r

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kozłowska - Budka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-18 08:56:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Kozłowska-Budka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-18 08:59:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Kozłowska-Budka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-18 08:59:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
40 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące tj. Kanał Mioduński (działka o nr geod. 18 obręb Ławki, gmina Ryn) sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-15 15:40:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-15 15:42:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-15 15:45:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp BB.6721.2.2024(18)

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy plaży
 
            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Rynie Uchwały Nr III/13/24 z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy plażyZ treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy w Rynie https://bip.miastoryn.pl/ (zakładka: Akty prawne > Uchwały Rady Miejskiej).
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ) w terminie 21 dni
Wnioski składa się na formularzu dostępnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Rynie https://bip.miastoryn.pl/10065/Formularz_pisma_dotyczacego_aktu_planowania_przestrzennego/ .
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy w Rynie (https://bip.miastoryn.pl/10021/2253/Klauzula_informacyjna/) .
W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn danych osobowych uzyskanych w toku sporządzania przedmiotowego planu miejscowego prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-15 12:22:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-15 12:22:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-15 12:22:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
90 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: BB.6733.4.2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 04.07.2024 r.
Znak: B/B.6733.4.2024
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
          Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia, że w dniu 04.07.2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, na działce o nr ewidencyjnym 121/29, obręb Rybical, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-05 13:50:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-05 13:51:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-05 13:51:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
459 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY R Y N
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)  podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka gruntu o pow. 22 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 188/32, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – grunt pod garażem. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
2. działka gruntu o pow. 77 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 188/32, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogródek. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
3. działka gruntu o pow. 250 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/24, położona przy ul. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogródek. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
4. działka gruntu o łącznej pow.72 m², stanowiąca działkę nr 72/52 /18 m²/, działkę nr 72/53 /18 m²/ i część nieruchomości oznaczonej nr 72/72 /36 m²/, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie /przy murze zamku/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3. Cel dzierżawy – ogródek rekreacyjny. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,50 zł/m² + 23%VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
5. działka gruntu o łącznej pow. 301 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 64/8, położona przy ul. Nowickiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.Cel dzierżawy 185 m² - cele składowe i 116 m² - ogródek rekreacyjny. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – cele składowe - 0,80 zł/m² + 23% VAT i ogródek rekreacyjny - 0,50 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
 
Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku kalendarzowego.
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 05 lipca 2024 r. do 26 lipca 2024 r.
2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 05.07.2024 r.
Burmistrz
Jarosław Filipek
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-05 12:20:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-05 12:20:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-05 12:20:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
770 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia mpzp BB.6721.1.2024(17)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 04.07.2024 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
znak: BB.6721.1.2024(17)
 
 
OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Szkolnej i ul. Ratuszowej oraz o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla tego dokumentu
 
         Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Rynie Uchwały Nr LXX/531/24 z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Szkolnej i ul. Ratuszowej Z treścią ww. Uchwały można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy w Rynie https://bip.miastoryn.pl/ (zakładka: Akty prawne > Uchwały Rady Miejskiej).
Z uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy w Rynie (https://bip.miastoryn.pl/10064/Uzasadnie_odstopienia_od_przeprowadzenia_oos/ ) oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ) w terminie 21 dni
Wnioski składa się na formularzu dostępnym w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn oraz na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Rynie https://bip.miastoryn.pl/10065/Formularz_pisma_dotyczacego_aktu_planowania_przestrzennego/ .
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy w Rynie (https://bip.miastoryn.pl/10021/2253/Klauzula_informacyjna/) .
W związku z przetwarzaniem przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn danych osobowych uzyskanych w toku sporządzania przedmiotowego planu miejscowego prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-04 13:00:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-04 13:00:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-04 13:01:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
351 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2024-07-03
ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344 z późn. zm./ odwołuje ogłoszony w dniu 19.06.2024 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki 18 /poddasze użytkowe/ o pow. użyt. 46,90 m² wraz z przynależną piwnicą o pow. 4,50 m² oraz sprzedażą 514/4182 części w budynku mieszkalnym i w działce nr 171/3 o pow. 664 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00036956/2 – wyznaczony na dzień 30 lipca 2024 r. o godz. 800.
 
Podmioty, które wpłaciły wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu o przetargu otrzymają zwrot kwoty w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia odwołania niniejszego przetargu na numer konta bankowego. Z którego została dokonana wpłata.
 
Przyczyną odwołania przetargu jest zmiana koncepcji zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości.
 
Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.miastoryn.pl, na stronie internetowej www.miastoryn.pl oraz w Monitorze Urzędowym.
 
Dodatkowe informacje dotyczące odwołania przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 115, e-mail: ,tel. 87 429-39-64.  
 
Burmistrz
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-03 08:37:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-03 08:37:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-03 08:37:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
839 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2023 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz Monika Chyła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-02 13:28:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Pawelczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-02 13:30:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawelczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-02 13:30:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Giżyckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1726N Ryn - Stara Rudówka - dr. woj. nr 643 oraz drogi nr 1789N Ryn Ławki - dr. woj. 642 w miejscowości Ryn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krzysztof Ptaszczuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-07-02 10:27:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Jurczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-07-02 10:29:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jurczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-07-02 10:32:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
631 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji