ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Wykaz jawnych głosowań na L sesji Rady Miejskiej w Rynie w dniu 29 listopada 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybało
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-05 12:24:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-05 12:27:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-05 12:27:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
29 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu drewnianego stałego na działce nr geod. 1 obręb Rybical stanowiącej Jezioro Ryńskie na wysokości działki gruntowej nr geod. 161/4 obręb Rybical, gmina Ryn, powiat giżycki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-05 11:51:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-05 11:56:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-05 11:56:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
54 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 8 października 2021 r., znak: BI.RUZ.4210.46.2021.AT udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodno-prawnego na wykonie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych oraz melioracyjnych, regulacje wód, prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące mostów, rurociągu, kabli (energetycznych, srk i telekomunikacyjnych) w rurociągach osłonowych, prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, na usługę wodnę, tj. odprowadzanie do wód, urządzeń wodnych i do ziemi wód opadowych i roztopowych z systemu odwodnienia linii kolejowej i infrastruktury towarzyszącej (drogowej), dokonania zgłoszenia wodno-prawnego w ramach zadania pn."Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją, odcinek B: Giżycko (bez stacji) - Korsze (ze stacją) od km 152,800 do 202,825"

Załączniki

Pobierz dane XML Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 8 października 2021 r., znak: BI.RUZ.4210.46.2021.AT udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodno-prawnego na wykonie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych oraz melioracyjnych, regulacje wód, prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące mostów, rurociągu, kabli (energetycznych, srk i telekomunikacyjnych) w rurociągach osłonowych, prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, na usługę wodnę, tj. odprowadzanie do wód, urządzeń wodnych i do ziemi wód opadowych i roztopowych z systemu odwodnienia linii kolejowej i infrastruktury towarzyszącej (drogowej), dokonania zgłoszenia wodno-prawnego w ramach zadania pn."Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją, odcinek B: Giżycko (bez stacji) - Korsze (ze stacją) od km 152,800 do 202,825" Drukuj informację Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 8 października 2021 r., znak: BI.RUZ.4210.46.2021.AT udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodno-prawnego na wykonie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych oraz melioracyjnych, regulacje wód, prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące mostów, rurociągu, kabli (energetycznych, srk i telekomunikacyjnych) w rurociągach osłonowych, prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, na usługę wodnę, tj. odprowadzanie do wód, urządzeń wodnych i do ziemi wód opadowych i roztopowych z systemu odwodnienia linii kolejowej i infrastruktury towarzyszącej (drogowej), dokonania zgłoszenia wodno-prawnego w ramach zadania pn."Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją, odcinek B: Giżycko (bez stacji) - Korsze (ze stacją) od km 152,800 do 202,825"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-05 11:21:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-05 11:22:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-05 11:22:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
57 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gmin Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
R Y N
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gmin Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 530 o pow. 0,0744 ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00034534/4. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych  i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna. Cena nieruchomości wynosi 9.263,00 zł.
 
-Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34
ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków
o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną
zbyte na zasadach określonych w art. 34.
 
-Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 05 grudnia 2022 r. do 26 grudnia 2022 r.
-Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w zakładce
ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2022-12-05
 
BURMISTRZ
Jarosław Filipek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-05 11:20:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-05 11:20:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-05 11:20:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
72 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY R Y N
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka gruntu o pow. 59 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/26, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr    OL1G/00016196/4. Cel dzierżawy – cele składowe.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,80 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 05 grudnia 2022 r. do 26 grudnia 2022 r.
2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 05.12.2022 r.
BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-05 11:17:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-05 11:17:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-05 11:17:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
72 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykonanie usług geodezyjnych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
                                        (strona internetowa BIP/tablica ogłoszeń UMiG Ryn)
 
 1. Zamawiający: Gmina Ryn z siedzibą ,ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem    wprowadzonym Zarządzeniem nr 5/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn oraz jednostkach organizacyjnych i samorządową instytucję kultury Gminy Ryn.
 3. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Ryn.
 4. Termin wykonania zamówienia: w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 5. Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2022 r. do godz. 1500. 
 6. Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2,11-520 Ryn.
 7. Forma składania ofert: pisemna oferta zawierająca ceny netto i brutto na poszczególny rodzaj usług /wg załączonego wykazu/.
 8. Osoba do kontaktu: Natalia Bitowt, tel. 87 429-39-64,e-mail: .
 9. Nr postępowania: B/N.271.2.2.2022.
Załącznik – wykaz usług można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 115 i w BIP Gminy Ryn w zakładce ogłoszenia www.bip.miastoryn.pl .
Ryn, dnia 02.12.2022 r.
 
 Burmistrz
Jarosław Filipek
 

Załączniki

 • Wykaz (DOC, 30 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-12-02 10:49:25 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-02

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-02 10:47:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-02 10:48:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02 10:49:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
142 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
                                        (strona internetowa BIP/tablica ogłoszeń UMiG Ryn)
 
 1. Zamawiający: Gmina Ryn z siedzibą ,ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem    wprowadzonym Zarządzeniem nr 5/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn oraz jednostkach organizacyjnych i samorządową instytucję kultury Gminy Ryn.
 3. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego – wyceny nieruchomości na terenie miasta i gminy Ryn.
 4. Termin wykonania zamówienia: w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 5. Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2021 r. do godz. 1500. 
 6. Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2,11-520 Ryn.
 7. Forma składania ofert: pisemna oferta zawierająca ceny netto i brutto na poszczególny rodzaj usług /wg załączonego wykazu/.
 8. Osoba do kontaktu: Natalia Bitowt, tel. 87 429-39-64, e-mail: .
 9. Nr postępowania: B/N.271.1.2.2022.
Załącznik – wykaz usług można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 115 i w BIP Gminy Ryn w zakładce ogłoszenia www.bip.miastoryn.pl .
 
Ryn, dnia 02.12.2022 r.
Burmistrz
Jarosław Filipek

Załączniki

 • Wykaz (DOC, 43 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-12-02 10:44:38 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-02

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-02 10:43:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-02 10:44:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02 10:44:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
141 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze zapytania.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze zapytania
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ogłasza sprzedaż niżej wymienionych składników majątkowych w formie zapytania ofertowego:
1. Okna z demontażu w stanie bardzo dobrym. Stolarka typowa, materiał PVC, kolor biały, 3-szybowe. Okna nie były eksploatowane. Były zamontowane i zdemontowane ze względu na wymianę na okna drewniane.
2. Tabela z wymiarami, ilością dostępnych sztuk konkretnych egzemplarzy oraz minimalną wartością netto i brutto za 1 sztukę.
Lp.
Szerokość (cm)
Wysokość (cm)
Ilość
Cena netto (zł)
Vat 23%
(zł)
Cena brutto
(zł)
Uwagi
1.
110
145
1
820,07
188,62
1008,69
-
2.
117
136
2
806,52
185,50
992,02
-
3.
115
123
4
748,33
172,12
920,45
-
4.
115
109
1
697,63
160,45
858,08
-
5.
164
100
1
866,94
199,40
1066,34
-
6.
99
128
15
576,21
132,53
708,74
Szprosy w szybie, szer. 2 cm, kolor biały.
 
 
3. Oferta powinna zawierać:
- dane oferenta;
- wskazanie pozycji i ilości sztuk przedstawionej w tabeli w pkt 2, której oferta dotyczy;
- cena oferowana za poszczególny przedmiot sprzedaży ( cena netto i brutto).
 4. Załącznik nr 1 z tabelą z wymiarami poszczególnych okien, dostępna ilością oraz schematem.
5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na zakup okien” do Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do 16 grudnia 2022 r. do godz. 15.
6. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży okien można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, tel. 874293970; 87429-39-64, e-mail: ; .
 
 
Ryn, dnia 2022-12-02
Burmistrz
Jarosław Filipek

Załączniki

 • Tabela (PDF, 2.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-12-02 09:22:48 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-02

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-02 09:21:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-02 09:22:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02 09:22:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2022-12-02
 
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGACH
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /jednolity tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm./ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
ogłasza publiczny II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
 1. Niewyodrębnionego lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Szkolnej 1 (budynek byłego RCK)  o pow. użyt. 569,89 m², pow. całkowita 984,82 m² (z pow. przynależną: piwnica 104,51 m², strych 310,42 m²) oraz sprzedażą 927/1000 części w budynku i w działce nr 126/25 o pow. 519 m², opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00031712/5. Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Ogrzewanie budynku lokalne z kotła gazowego usytuowanego w podpiwniczeniu.
Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe /6.MW/Ua/. Nieruchomość znajduje się w strefie konserwatorskiej – historyczny układ urbanistyczny.
Cena  wywoławcza wynosi 1.900.000,00 zł /netto/, wadium 190.000,00 zł, minimalne postąpienie 19.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 11.10.2022 r.
II przetarg odbędzie się w dniu 07 lutego 2023 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 03 lutego 2023 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Gminy Ryn w dniu 03 lutego 2023 r.
2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego  rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi
nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 115, tel. 87 429-39-64, e-mail: .
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-02 09:14:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-02 09:14:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02 09:14:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
204 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY R Y N
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność gminy Ryn:
1. działka oznaczona nr 141/21 o pow. 0,2665 h, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4 oraz działka oznaczona nr 138/37 o pow. 0,0634 ha, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016914/0, położone przy ul. M. Kopernika 16 w Rynie, budynek o pow. zabudowy 579,20 m², pow. użytkowej 1457,80 m² i kubaturze 6730  m³ oraz sala widowiskowa w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki o pow. zabudowy 388,50 m², pow. użytkowej 469,33 m² i kubaturze 3612,30 m³.
Okres użyczenia – czas nieoznaczony.
Cel użyczenia – działalność kulturalna, edukacyjna, turystyczna i inna pn. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w miejscowości Ryn.
Wysokość czynszu użyczenia miesięcznie – nie dotyczy.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 01 grudnia 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.
2)   Użyczenie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym.
3)   Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 01.12.2022 r.                                                                                          
Burmistrz
Jarosław Filipek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-01 07:39:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-01 07:39:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-01 07:39:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
253 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji