ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
RYN
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
 1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 397/3 o pow. 18m², położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych, z dopuszczeniem  lokalizacji zespołów garaży /16.MW(U) /. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Cena nieruchomości wynosi 9.000,00 zł + 23% podatku VAT.
 2. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 397/4 o pow. 18m², położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych, z dopuszczeniem  lokalizacji zespołów garaży /16.MW(U) /. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Cena nieruchomości wynosi 9.000,00 zł + 23% podatku VAT.
 3. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 397/5 o pow. 18m², położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych, z dopuszczeniem  lokalizacji zespołów garaży /16.MW(U) /. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Cena nieruchomości wynosi 9.000,00 zł + 23% podatku VAT.
 4. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 397/6 o pow. 18m², położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych, z dopuszczeniem  lokalizacji zespołów garaży /16.MW(U) /. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Cena nieruchomości wynosi 9.000,00 zł + 23% podatku VAT.
 5. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 397/7 o pow. 18m², położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych, z dopuszczeniem  lokalizacji zespołów garaży /16.MW(U) /. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Cena nieruchomości wynosi 9.000,00 zł + 23% podatku VAT.
 6. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 397/8 o pow. 18m², położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych, z dopuszczeniem  lokalizacji zespołów garaży /16.MW(U) /. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Cena nieruchomości wynosi 9.000,00 zł + 23% podatku VAT.
 7. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 397/9 o pow. 18m², położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych, z dopuszczeniem  lokalizacji zespołów garaży /16.MW(U) /. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Cena nieruchomości wynosi 9.000,00 zł + 23% podatku VAT.
 8. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 397/10 o pow. 18m², położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych, z dopuszczeniem  lokalizacji zespołów garaży /16.MW(U) /. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Cena nieruchomości wynosi 9.000,00 zł + 23% podatku VAT.
 
-Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34
ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków
o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną
zbyte na zasadach określonych w art. 34.
-Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 19 maja 2022 r. do 09 czerwca 2022 r.
-Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia
/wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2022-05-19
Burmistrz
Jarosław Filipek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-19 07:48:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-19 07:48:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-19 07:48:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
71 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszenie Znak: BB.6733.5.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 17.05.2022 r.
Znak: B/B.6733.5.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
                 Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 17.05.2022 r. została wydana decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., na działce o nr ewidencyjnym 19, obręb Tros, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-17 13:03:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-17 13:03:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17 13:03:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
114 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Raport o stanie Gminy Ryn za 2021 rok

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Chyła
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-17 10:53:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-17 10:57:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17 10:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
62 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszenie Znak: BB.6733.03.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 16.05.2022 r.
Znak: B/B.6733.3.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
              Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 16.05.2022 r. została wydana decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., na działce o nr ewidencyjnym 107/1, obręb Ławki, gmina Ryn. Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-17 10:23:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-17 10:24:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17 10:24:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
121 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zaproszenie do składania ofert na sezonową dzierżawę.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
zaprasza do składania ofert na sezonową dzierżawę:
1) działki nr 4 o pow. 25 m² , stanowiącej część nieruchomości o nr 128/24, położonej przy ul. Portowej w Rynie – przy deptaku nad jeziorem
Ryńskim.
Działka przeznaczona jest do dzierżawy pod działalność handlową, handlowo-usługową lub małą gastronomię.
Okres dzierżawy od 01.06.2022 r. do 30.09.2022 r. /4 miesiące/.
Wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego nie mniej niż 500,00 zł netto + 23% VAT.
Oferta powinna zawierać wysokość czynszu miesięcznego brutto i termin dzierżawy.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na sezonową dzierżawę działki w 2022 r.” do Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do 25 maja 2022 r. do godz. 15.
Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy działek można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, tel. /87/ 429-39-64, e-mail: .
 
 
Ryn, dnia 2022-05-17
 
Burmistrz
Jarosław Filipek

Załączniki

 • Mapa (PDF, 465.4 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-05-17 08:46:04 | Data wytworzenia informacji: 2022-05-17

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-17 08:43:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-17 08:44:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17 08:46:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność gminy Ryn:
1. działka gruntu o pow. 24 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 10/2, położona w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016918/8.
Okres użyczenia – 3 lata.
            Cel użyczenia – posadowienie wiaty śmietnikowej.
            Wysokość czynszu użyczenia miesięcznie – nie dotyczy.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 17 maja 2022 r. do 07 czerwca 2022 r.
2)   Użyczenie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym.
3)   Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 17.05.2022 r.                                                                                          
Burmistrz
Jarosław Filipek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-17 08:34:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-17 08:34:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-17 08:34:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
159 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
R y n
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. nieruchomość zabudowana oznaczona nr 124/1 o pow. 5378 m2 i nr 124/3 o pow. 630 m2, położonych w Sterławkach Wielkich.
Działki znajdują się w obrębie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn.
Wartość nieruchomości ustalona została za działkę nr 124/1 na kwotę 70.290,00 zł, a za działkę nr 124/3 na kwotę 8.700,00 zł. Wartość prawa użytkowania wieczystego ustalona została za działkę nr 124/1 w wysokości 42.244,00 zł, a za działkę nr 124/3 w wysokości 5.229,00 zł.
Cena  nieruchomości ustalona dla użytkownika wieczystego /po odliczeniu wartości  prawa użytkowania wieczystego/ za działkę nr 124/1 wynosi 28.046,00 zł, a za działkę nr 124/3 wynosi 3.471,00 zł, co łącznie stanowi kwotę 31.517,00 zł + 23% podatku VAT.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 32 ust. 1 w/w ustawy. Działki sprzedawane są użytkownikom wieczystym.
 • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 13 maja 2022 r. do
03 czerwca 2022 r.
 • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale  ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2022-05-13
Burmistrz
Jarosław Filipek
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-13 09:31:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-13 09:31:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-13 09:31:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdania finansowe z realizacji budżetu Gminy Ryn za I kwartał 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Kozlowska-Budka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-13 08:21:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Kozłowska-Budka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-13 08:25:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Kozłowska-Budka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-13 08:26:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
RYN
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. działka oznaczona nr 141/25 o pow. 215 m² położone przy ul. M. Kopernika w Rynie, gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00016916/4. Nieruchomości nr 141/25, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest dla terenów usług nieuciążliwych /16.U/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. 
Cena nieruchomości wynosi 18.485,00 zł + 23% podatku VAT.
 
-Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art.
34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działki zbywane są na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 135 i nr 141/23.
-Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 12 maja 2022 r. do
02  czerwca 2022 r.
-Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
Ryn, dnia 2022-05-12
 
BURMISTRZ
Jarosław Filipek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-12 08:59:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-12 08:59:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-12 08:59:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.działka gruntu o pow. 210 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 21/19, położona przy ul. Plac Wolności w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00032535/7. Cel dzierżawy – ogród. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m2. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
2.działka gruntu o łącznej pow. 369 m² /96 m², 185 m², 88 m²/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 76/9, położona przy ul. K. Wallenroda w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogród. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m2. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
3.działka gruntu o pow. 120 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 66, położona przy ul. Cichej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016918/8. Cel dzierżawy – poprawienie warunków (powiększenie działki zabudowanej domem wielorodzinnym. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,50 zł/m2 + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
4.działka gruntu o pow. 150 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Cel dzierżawy – działka rekreacyjna. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,50 zł/m2 + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
5.działka gruntu o pow. 18 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00022643/4. Cel dzierżawy – grunt pod garażem. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m2 + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
6.działka gruntu o pow. 30 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 153/4, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00024682/3. Cel dzierżawy – cele składowe. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,80 zł/m2 + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
7.działka gruntu o pow. 22 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Cel dzierżawy – grunt pod garażem. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m2 + 23% VAT. Termin wnoszenia opłat czynszu – do 31 marca każdego roku. Okres dzierżawy – 3 lata.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 11 maja 2022 r. do 01 czerwca 2022 r.
2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
Ryn, dnia 11.05.2022 r.                                                                                                                                                                                                     BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-12 08:57:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-12 08:57:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-12 08:57:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
320 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji