ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/345/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022 r.
Nr aktu prawnego
XLII/345/22
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/344/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2022 na terenie Gminy Ryn oraz określenia sezonu kąpielowego
Nr aktu prawnego
XLII/344/22
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/343/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z amfiteatrów gminnych
Nr aktu prawnego
XLII/343/22
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/342/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnych placów zabaw
Nr aktu prawnego
XLII/342/22
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/341/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnych siłowni zewnętrznych
Nr aktu prawnego
XLII/341/22
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/340/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/405/10 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 28 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasada korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
XLII/340/22
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/339/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr X/79/03 Rady Miasta i Gminy Ryn z dnia 30 października 2003 roku w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn uprawnienia o stosowaniu ich wysokości (Dz. U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2003 roku, Nr 188, poz. 2274)
Nr aktu prawnego
XLII/339/22
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/338/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwiertnia 2022 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr XXXVIII/319/14 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży (Dz.U. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r., poz. 1553)
Nr aktu prawnego
XLII/338/22
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/337/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu niemieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Szkolnej 1 w Rynie
Nr aktu prawnego
XLII/337/22
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-04-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej na okoliczność zmiany sołtysa w sołectwie Szymonka
Nr aktu prawnego
Nr 11/4/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji