ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2024-01-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Ryn
Nr aktu prawnego
Nr 06/01/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2024-01-05
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową.
Nr aktu prawnego
Nr 05/17/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2024-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym na lata 2022-2025”
Nr aktu prawnego
Nr 04/01/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2024-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pełnomocnictw dla Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie do podejmowania działań w zakresie zwykłego zarządu.
Nr aktu prawnego
Nr 03/01/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2024-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie rozstrzygnięci otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2024 roku pod nazwą „Organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, sprawowanej w formie żłobka lub klubu dziecięcego”.
Nr aktu prawnego
Nr 02/01/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2024-01-02
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2024 rok
Nr aktu prawnego
Nr 01/01/2024
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVII/521/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XLI/332/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Uzależnieniom Behawioralnym dla Gminy Ryn na lata 2022 - 2025.
Nr aktu prawnego
LXVII/521/24
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVII/520/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2024 r w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2024-2032.
Nr aktu prawnego
LXVII/520/24
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVII/519/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2024 r.
Nr aktu prawnego
LXVII/519/24
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2024-01-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXVII/518/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu.
Nr aktu prawnego
LXVII/518/24
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji