ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/351/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
Nr aktu prawnego
XLIV/351/22
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/350/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 przy ul. Ratuszowej 22 w Rynie stanowiącego własność Gminy Ryn i udzielenie bonifikaty.
Nr aktu prawnego
XLIV/350/22
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-05-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIV/349/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 przy ul. Ratuszowej 21 w Rynie stanowiącego własność Gminy Ryn i udzielenie bonifikaty.
Nr aktu prawnego
XLIV/349/22
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży działek oznaczonych nr 397/3, nr 397/4 nr 397/5, nr 397/6, nr 397/7, nr 397/8, nr 397/9 i nr 397/10 przy ul. Ratuszowej w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 4/5/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-05-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do użyczenia części nieruchomości oznaczonej nr 10/2 w obrębie miasto Ryn.
Nr aktu prawnego
Nr 3/5/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-05-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2022 rok
Nr aktu prawnego
Nr 2/5/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-05-11
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr 21/19, nr 76/9, nr 66, nr 209/53, nr 1/193 i nr 153/4 w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 1/5/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-05-09
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLIII/348/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ryn prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Nr aktu prawnego
XLIII/348/22
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/347/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Wojewodą Warmińsko –Mazurskim w sprawie powierzenia Gminie Ryn prowadzenia zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
Nr aktu prawnego
XLII/347/22
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-04-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr XLII/346/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2022-2028.
Nr aktu prawnego
XLII/346/22
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji