ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2023-01-12
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do przekazania w użyczenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz czterech przepompowni ścieków, stanowiących własność Gminy Ryn.
Nr aktu prawnego
Nr 6/01/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
Nr 5/01/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2023-01-10
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych oraz naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert
Nr aktu prawnego
Nr 4/01/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2023-01-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr 371/2, nr 172/6 i nr 209/53 w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 3/01/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego w Gminie Ryn.
Nr aktu prawnego
Nr 2/01/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2023-01-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr 1/193 w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 1/01/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2022 rok
Nr aktu prawnego
Nr 15/12/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-12-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 8/4/2020 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do spraw likwidacji środków trwałych i innych rzeczowych składników majątkowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 14/12/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-12-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr 198/34 w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 13/12/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-12-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych związanych z budową wiaty w miejscowości SKOP na działce nr 36/5 ; o wymiarach 5,6x5,9 m
Nr aktu prawnego
Nr 12/12/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji