ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie organizacji i funkcjonowania sytemu stałych dyżurów w Gminie Ryn na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.
Nr aktu prawnego
Nr 12/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2022 rok
Nr aktu prawnego
Nr 11/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2022-11-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia Planu działalności Urzędu Miasta i Gminy Ryn na rok 2023 wraz z oszacowaniem ryzyka dla celów wykazanych w tym planie
Nr aktu prawnego
Nr 10/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr 72/72 w obrębie miasto Ryn.
Nr aktu prawnego
Nr 9/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn.
Nr aktu prawnego
Nr 8/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2022-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.
Nr aktu prawnego
Nr 7/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2022-11-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego.
Nr aktu prawnego
Nr 6/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2022-11-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. T. Kościuszki 18 w Rynie, działka nr 171/3.
Nr aktu prawnego
Nr 5/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2022-11-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego.
Nr aktu prawnego
Nr 4/11/2022
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2022-11-15
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu doradczego ds. ustalenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 3/11/2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji