ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sezonowej dzierżawy części działek nr 128/24 i nr 126/26 w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 7/02/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2023-02-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2023 rok
Nr aktu prawnego
Nr 6/02/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2023-02-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu opiniującego oferty konkursowe.
Nr aktu prawnego
Nr 5/02/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonej nr 48 położonej w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 4/02/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2023-02-13
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
Nr 3/02/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr 1/193 i nr 172/6 położonych w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 2/02/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2023-02-09
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr 70/6 położonej w Skorupkach, obręb Rybical gm. Ryn.
Nr aktu prawnego
Nr 1/02/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli , ustalenia maksymalnej kwoty opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
Nr 19/01/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Mieście i Gminie Ryn w 2023 roku.
Nr aktu prawnego
Nr 18/01/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2023-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do Przedszkola Samorządowego w Rynie oraz do Szkoły Podstawowej w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 17/01/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji