ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2023-03-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie
Nr aktu prawnego
Nr 8/03/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia informacji z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 oraz informacji z wykonania planu finansowego rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy związanego z realizacją zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy za 2022 rok
Nr aktu prawnego
Nr 7/03/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2023-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2022 rok
Nr aktu prawnego
Nr 6/03/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2023-03-23
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości oznaczonych nr 1/193, nr 172/6, nr 209/53, nr 209/55, nr 72/43, nr 160/20 i nr 119/6 położonych w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 5/03/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2023-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania zespołu ds. kontroli spełnienia wymagań sanitarno-lokalowych w budynku przy ul. Szkolnej 8A, w którym ma być prowadzony klub dziecięcy
Nr aktu prawnego
Nr 4/03/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2023-03-17
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej na okoliczność zmian sołtysów w sołectwach Gminy Ryn w 2023 roku
Nr aktu prawnego
Nr 3/03/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2023-03-14
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2023 rok
Nr aktu prawnego
Nr 2/03/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2023-03-06
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie
Nr aktu prawnego
Nr 1/03/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2023 rok
Nr aktu prawnego
Nr 9/02/2023
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2023-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie przeznaczenia do sezonowej dzierżawy części działek nr 65 i nr 76/11 w Rynie.
Nr aktu prawnego
Nr 8/02/2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji