Decyzja BB.6733.08.2018 - Decyzje celu publicznego - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Decyzje celu publicznego

Szczegóły informacji

Decyzja BB.6733.08.2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-08-08 11:10:15 Informacja ogłoszona dnia 2018-08-08 11:11:49 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 07.08.2018 r.
 
 
Znak: B/B.6733.08.2018
 
DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
 
                                                                                 
           Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
 
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 czerwca 2018 r. złożonego przez
 
Pana Macieja Urbanka
działającego z pełnomocnictwa
P4 Sp. z o.o.
ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
 
po dokonaniu uzgodnień z:
  • organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych - Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 06.07.2018 r., znak: WG.6123.266.2018)
  • organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych – Polskim Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 04.07.2018 r., znak: BI.ZZI.3.521.606.2018.MW)
  • właściwym zarządcą drogi – Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 10.07.2018 r., znak: ZU.4341.70.2018)
  • właściwym organem administracji geologicznej – Ministrem Środowiska (uzgodniono 17 lipca 2018 r.)
  • regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w  Olsztynie (uzgodniono 23 lipca 2018 r.)
 
 
USTALAM
LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4
 
przewidzianego do realizacji na terenie n/w działki ewidencyjnej położonej w gminie Ryn:
 
40/3– obręb Mioduńskie
 
określając
...
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie
 
Obwieszczenie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Paulina Żmijewska Data wytworzenia informacji: 2018-08-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Paulina Żmijewska Data wprowadzenia do BIP 2018-08-08 11:10:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-08 11:11:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-08 11:11:49
Artykuł był wyświetlony: 185 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn