ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje celu publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie BB.6730.108.2023 zmiana

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 23.11.2023 r.
Znak: B/B.6730.108.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
          Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 23.11.2023 r. została wydana decyzja zmieniająca w części decyzję o warunkach zabudowy z dnia 10.11.2023 dla inwestycji polegającej na rozbudowie biogazowni rolniczej, na działkach o nr ewidencyjnych 270/6, 256/4, 270/9, 270/10, obręb Knis, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-23 11:30:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-23 11:31:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-23 11:31:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.13.2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn,23.11.2020 r.
Znak: B/B.6733.13.2020
 
DECYZJA Nr 13.2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 września 2020r. Pana Zbigniewa Ozimka zam. ul. Poprzeczna 24D, 05-520 Konstancin Jeziorna, działającego przez pełnomocnika Pana Andrzeja Drozdowskiego z/s ul. Lipowa, 11-500 Giżycko i po dokonaniu uzgodnień z:
- organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych - Starostą Giżyckim (uzgodniono 16.11.2020 r.)
- organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 005.11.2020 r.)
- regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 23.11.2020 r.)
 
USTALAM
lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 170/12, 170/14, 354/3, 354/4, 376/1, 170/6, 170/7, 170/8, 170/10 obręb Wejdyki, gmina Ryn
...
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-27 11:45:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-27 11:46:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-27 11:46:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.12.2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, 28.09.2020 r.
Znak: B/B.6733.12.2020
 
DECYZJA Nr 10.2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 3 sierpnia 2020r. Pana Krzysztofa Kaczorowskiego zam ul. Trakt Brzeski 47 B, 05-077 Warszawa, działającego przez pełnomocnika Pana Marka Jatkowskiego zam. Spytkowo 24, 11-500 Giżycko i po dokonaniu uzgodnień z:
- organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych - Starostą Giżyckim (uzgodniono 03.09.2020 r.)
- organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (uzgodniono 07.09.2020 r.)
- regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 14.09.2020 r.)
- właściwym organem administracji geologicznej – Ministrem Klimatu (uzgodniono 01.09.2020 r.)
 
USTALAM
lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji tłocznej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 6, 70/1 i 83/26 obręb Rybical, gmina Ryn
...
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-29 09:55:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-29 09:56:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-29 09:56:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1917 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.10.2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, 28.09.2020 r.
Znak: B/B.6733.10.2020
 
DECYZJA Nr 9.2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lipca 2020r. (data wpływu 23.07.2020r.) PGE Dystrbucja S.A. z/s ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego z/s ul. Tuwima 17, 16-001 Kleosin i po dokonaniu uzgodnień z:
- organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych - Starostą Giżyckim (uzgodniono 07.09.2020 r.)
- organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 25.08.2020 r., znak: BI.ZPU.3.522.721.2020.MG)
- organem właściwym w sprawie ochrony gruntów leśnych - Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (postanowienie z dnia 28.08.2020 r., znak: ZS.224.302.2020)
- regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 07.09.2020 r.)
- Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Delegatura w Ełku (uzgodniono 07.09.2020 r.)
 
USTALAM
lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 32, 38, 25/1, 26/1, 71/17, 111, 116, 117, 290/3, 291/1, 292/1, 293/1 i 472 obręb Wejdyki, gmina Ryn na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
...
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-29 09:52:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-29 09:53:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-29 09:53:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1853 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.09.2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, 28.09.2020 r.
Znak: B/B.6733.09.2020
 
DECYZJA Nr 8.2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lipca 2020r. (data wpływu 23.07.2020r.) PGE Dystrubucja S.A. z/s ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego z/s ul. Tuwima 17, 16-001 Kleosin i po dokonaniu uzgodnień z:
- organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych - Starostą Giżyckim (uzgodniono 03.09.2020 r.)
- organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 24.08.2020 r., znak: BI.ZPU.3.522.694.2020.MW)
- organem właściwym w sprawie ochrony gruntów leśnych - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku (postanowienie z dnia 02.09.2020 r., znak: ZS.224.298.2020)
- regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 10.09.2020 r.)
- organem właściwym do uzgadniania w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego – Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 02.09.2020 r., znak: ZU.4341.104.2020)
 
USTALAM
lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62/2, 62/3, 62/4, 63, 64, 71/17, 111, 112, 123 obręb Wejdyki oraz nr 39/1, 42, 67, 71, 88/4, 90, 91, 92, 93/1, 93/2, 93/3, 95, 96/1, 96/2, 102, 103, 43/1, 43/3, 104, 45, 44, 97, 98/2, 98/1 i 106 obręb Krzyżany, gmina Ryn na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
...
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-29 09:49:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-29 09:50:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-29 09:50:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1728 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.07.2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 28.09.2020 r.
Znak: B/B.6733.07.2020
DECYZJA Nr 7.2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lipca 2020r. (data wpływu 23.07.2020r.) PGE Dystrubucja S.A. z/s ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego z/s ul. Tuwima 17, 16-001 Kleosin i po dokonaniu uzgodnień z:
- organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych - Starostą Giżyckim (uzgodniono 03.09.2020 r.)
- organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 24.08.2020 r., znak: BI.ZPU.3.522.692.2020.MW)
- regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 10.09.2020 r.)
- właściwym organem administracji geologicznej – Ministrem Klimatu (uzgodniono 01.09.2020 r.)
- organem właściwym do uzgadniania w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego – Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 02.09.2020 r., znak:ZU.4341.103.2020 )
 
USTALAM
lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 229/1, 229/2, 230/7 i 232/3 obręb Ryn, nr 63, 64, 71/13, 71/17, 78, 111, 115, 274/1, 274/2, 275/1, 275/2, 276/1, 276/3, 277/1, 277/2 i 277/4 obręb Wejdyki, gmina Ryn na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-29 09:44:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-29 09:44:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-29 09:44:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1703 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.06.2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn 28.09.2020 r.
Znak: B/B.6733.06.2020
 
DECYZJA Nr 6.2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lipca 2020r. (data wpływu 23.07.2020r.) PGE Dystrubucja S.A. z/s ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego z/s ul. Tuwima 17, 16-001 Kleosin i po dokonaniu uzgodnień z:
- organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych - Starostą Giżyckim (uzgodniono 03.09.2020 r.)
- organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (uzgodniono 03.09.2020 r.)
- regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 10.09.2020 r.)
- właściwym organem administracji geologicznej – Ministrem Klimatu (uzgodniono 01.09.2020 r.)
- organem właściwym do uzgadniania w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego – Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 02.09.2020 r., znak: ZU.4341.106.2020)
 
USTALAM
lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 229/2 i 232/3 obręb Ryn, nr 474 obręb Wejdyki, nr 274, 146, 67, 103, 105 obręb Krzyżany, gmina Ryn na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-29 09:39:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-29 09:40:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-29 09:40:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1669 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.05.2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Ryn, 28.09.2020 r.
Znak: B/B.6733.05.2020
 
DECYZJA Nr 5.2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 lipca 2020r. (data wpływu 23.07.2020r.) PGE Dystrubucja S.A. z/s ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego z/s ul. Tuwima 17, 16-001 Kleosin i po dokonaniu uzgodnień z:
- organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych - Starostą Giżyckim (uzgodniono 03.09.2020 r.)
- organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (uzgodniono 03.09.2020 r.)
- regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 10.09.2020 r.)
- właściwym organem administracji geologicznej – Ministrem Klimatu (uzgodniono 03.09.2020 r.)
- organem właściwym do uzgadniania w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego – Zarządem Dróg Powiatowych w Giżycku (postanowienie z dnia 02.09.2020 r., znak: ZU.4341.105.2020)
 
USTALAM
lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 229/2 i 232/3 obręb Ryn, gmina Ryn na rzecz PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie
...
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-29 08:21:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-29 09:35:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-29 09:35:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1651 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.04.2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn,24.08.2020 r.
Znak: B/B.6733.04.2020
DECYZJA Nr 04.2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 lipca 2020r. (data wpływu 14.07.2020r.) PGE Dystrubucja S.A. z/s ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, działającej przez pełnomocnika Pana Janusza Topolskiego z/s ul. Tuwima 17, 16-001 Kleosin i po dokonaniu uzgodnień z:
- organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych - Starostą Giżyckim (postanowienie z dnia 06.08.2020 r., znak: WG.6123.414.2020)
- organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (postanowienie z dnia 05.08.2020 r., znak: BI.ZPU.3.522.560.2020.MW)
- regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 24.08.2020 r.)
- właściwym organem administracji geologicznej – Ministrem Klimatu (uzgodniono 14.07.2020 r.)
 
USTALAM
lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-
15kV i nN-0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 62/3, 79/1, 80/11, 80/12, 80/13,
83, 84, 90/2, 450, 451, 452, 453, 454 obręb Szymonka, gmina Ryn na rzecz PGE Dystrybucja
S.A. z siedzibą w Lublinie
...
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-25 13:45:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-25 13:45:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-25 13:45:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja B/B.6733.03.2020

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, 24.08.2020 r.
Znak: B/B.6733.03.2020
DECYZJA Nr 3.2020
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
 
Na podstawie art. 50 ust.1 i 4, art. 51 ust.1, art. 52, art. 53 ust.3 i 4 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 lipca 2020r. Dobra Ziemskie Sp. z o.o. z/s ul. Domaniewska 37, 02-672 Warszawa, działającej przez pełnomocnika Pana Marka Jatkowskiego zam. Spytkowo 24, 11-500 Giżycko i po dokonaniu uzgodnień z:
- organem właściwym w sprawie ochrony gruntów rolnych - Starostą Giżyckim (uzgodniono 18.08.2020 r.)
- organem właściwym w sprawie ochrony melioracji wodnych – Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie (uzgodniono 18.08.2020 r.)
- regionalnym dyrektorem ochrony środowiska - Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Olsztynie (uzgodniono 24.08.2020 r.)
- właściwym organem administracji geologicznej – Ministrem Klimatu (uzgodniono 14.08.2020 r.)
 
USTALAM
lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rozdzielczej sieci
wodociągowej i rozdzielczej sieci kanalizacji tłocznej, przewidzianej do realizacji na działkach
nr ewid. 70/1 i 76 obręb Rybical, gmina Ryn
...
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Zmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-25 13:40:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-25 13:41:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-25 13:41:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1725 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji