ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

BŚ.6220.5-2.2023 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 19.09.2023 r.
 
Znak: BŚ.6220.5-2.2023
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póxn. zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z  późn. zm.)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – ORLEN Spółka Akcyjna, reprezentowanej przez pełnomocnika Pracownia Projektowania Budowlanego Jarosław Szaciło zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  „Budowie stacji paliw płynnych dla jednostek pływających wraz z niezbędną infrastrukturą na części działek gruntowych nr 123/16, 150/9, 150/8, obręb miasto Ryn przy ul. Ratuszowej oraz części działki nr 123/14, obręb miasto Ryn, stanowiącej teren wody powierzchniowej jeziora Ryńskiego”  w zakresie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
.
Przedmiotowa inwestycja,  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)   zalicza się  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Ponadto nadmieniam, że w dniu 19 września 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ponadto nadmieniamy,  że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., strony mają możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag i wniosków, co do zebranych przez organ materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 115) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia: 19.09.2023 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-23 08:14:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-23 08:14:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-18 11:38:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
435 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.2-2.2023 obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 08.03.2023 r.
 
Znak: BŚ.6220.2-2.2023
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z  późn. zm.)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – ORLEN Południe S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Karola Jarzyna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Rozbudowie i reprofilacji w zakresie przyjmowanych substratów  realizowanej biogazowni rolniczej w miejscowości Głąbowo na działkach  o nr geod. 256/4, 270/6, 270/9 oraz 270/10, obręb Knis, gmina Ryn, pow. giżycki.”
Przedmiotowa inwestycja,  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)   zalicza się  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Ponadto nadmieniam, że w dniu 08 marca 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku oraz do Starosty Giżyckiego z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
Ponadto nadmieniamy,  że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., strony mają możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag i wniosków, co do zebranych przez organ materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 115) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia: 08.03.2023 r.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-08 12:45:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-08 12:45:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-15 11:18:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
784 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.11-2.2022 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 15.12.2022 r.
 
Znak: BŚ.6220.11-2.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) , a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 200 z  późn. zm.)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora - IMMOREAL Sp. z o. o., reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Sławomira Eichmanna,  zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Budowie dwóch budynków usługowych w zakresie handlu z obsługującą infrastrukturą techniczną, parkingiem naziemnym oraz pylonem reklamowym, na działkach o nr geod. 82/1 oraz 82/2, przy ul. Zielonej w miejscowości Ryn, gm. Ryn”.
 
Przedmiotowa inwestycja,  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)   zalicza się  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Ponadto nadmieniam, że w dniu 15 grudnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku  z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ponadto nadmieniamy, że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., strony mają możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag i wniosków, co do zebranych przez organ materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 115) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia: 15.12.2022 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-27 12:35:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-27 12:35:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28 07:37:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
858 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.10-2.2022 OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 28.07.2022 r.
 
Znak: BŚ.6220.10-2.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z  późn. zm.)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora - Zarząd Dróg Powiatowych  w Giżycku, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Domysławskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Przebudowa i rozbudowa drogi pow. Nr 1726N Ryn – Stara Rudówka – dr. woj. nr 643 oraz drogi nr 1789N Ryn Ławki – dr. woj. 642 w miejscowości Ryn”
 
Przedmiotowa inwestycja,  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)   zalicza się  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Ponadto nadmieniam, że w dniu 28 lipca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku  z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ponadto nadmieniamy,  że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., strony mają możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag i wniosków, co do zebranych przez organ materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 115) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 
Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia: 28.07.2022 r.
 
- Burmistrz Miasta i Gminy Ryn -
Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-28 08:34:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-28 08:35:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-13 11:31:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1115 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.11.2018/2022 Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Akapit nr 1 - brak tytułu

            Ryn, 17.06.2022 r.
BŚ.6220.11.2018/2022
OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, działając na podstawie art. 36 § 1, a także w związku z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) zwanej dalej k.p.a.,
zawiadamia
Strony postępowania o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sześciu budynków inwentarskich – kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 6.95 i 6/96 w miejscowości Tros, gmina Ryn”
 
Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31 grudnia 2022 r.
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a, o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracyjny obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Przyczyną niezałatwienia sprawy w terminie wskazanym w art. 35 k.p.a jest konieczność ponownego rozpatrzenia sprawy w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie znak: SKO.60.54.2021 z dnia 13 stycznia 2022 r. (data wpływu: 18.01.2022 r.).
 
W związku z powyższym, postanowiono jak w sentencji obwieszczenia.
 
Pouczenie
Zgodnie z art. 37 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwanej dalej k.p.a.,  stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-17 11:47:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-17 11:48:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-17 11:48:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1183 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.11.2018/2022 OBWIESZCZENIE O UPOWAŻNIENIU BIEGŁEGO

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 01.06.2022 r.
Znak: BŚ.6220.11.2018/2022
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
 
podaje się do publicznej wiadomości
 
informację o wydaniu w dniu 01.06.2022 r., postanowienia w sprawie: upoważnienia biegłego sądowegoz zakresu ochrony i inżynierii środowiska w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sześciu budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o numerach ewidencyjnych 6/95 i 6/96 w miejscowości Tros, gmina Ryn”  w tym weryfikacji prawidłowości wykonanej dokumentacji i wydanych orzeczeń w sprawie w oparciu o wiedzę specjalną oraz ustalenie przesłanek do rozstrzygnięcia prowadzonego w w/w sprawie postępowania.
 
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel.  874293979, e-mail: .
 
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
Jarosław Filipek
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-01 14:05:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-01 14:05:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-01 14:05:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.4-2.2022 OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 25.04.2022 r.
 
Znak: BŚ.6220.4-2.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z póxn. zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z  późn. zm.)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – ORLEN Południe S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Karola Jarzyna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn: 
 
„Rozbudowa biogazowni rolniczej w miejscowości Głąbowo na działkach  o nr geod. 256/4, 270/6, 270/7 oraz 270/3, obręb Knis, gmina Ryn.”
 
Przedmiotowa inwestycja,  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)   zalicza się  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Ponadto nadmieniam, że w dniu 25 kwietnia 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku  z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ponadto nadmieniamy,  że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., strony mają możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag i wniosków, co do zebranych przez organ materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 128) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek
 
Data publicznego ogłoszenia: 25.04.2022 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-25 10:22:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-25 10:24:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-20 14:12:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1236 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.3-3.2022 OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 21.03.2022 r.
 
Znak: BŚ.6220.3-3.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z  późn. zm.)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – Filati Asset Management  Sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika Bartosza Królikowskiego, przedstawiciela firmy Filati Asset Management Sp. z o. o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „ Budowie elektrowni fotowoltaicznej „M2 Knis” o mocy do 100 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą, zlokalizowanej na działkach o numerze geodezyjnym 55, 56, 59/1, 109/1, 113/2, obręb Knis, gmina Ryn.” Przedmiotowa inwestycja,  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)   zalicza się  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Ponadto nadmieniam, że w dniu 21 marca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku  z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ponadto nadmieniamy,  że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., strony mają możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag i wniosków, co do zebranych przez organ materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 128) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia: 21.03.2022 r.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-21 12:42:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-21 12:43:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-10-13 11:22:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1259 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.2-3.2022 OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 21.03.2022 r.
 
Znak: BŚ.6220.2-3.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2373 z późn. zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z  późn. zm.)
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora – Filati Asset Management  Sp. z o. o., reprezentowanej przez pełnomocnika Bartosza Królikowskiego, przedstawiciela firmy Filati Asset Management Sp. z o. o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „M1 Knis” o mocy do 250 MW wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą, zlokalizowanej na działkach o numerze geodezyjnym 55, 56, 59/1, 103, 104, 105/1, 109/1, 113/2, 115/1, 117/1, 252, 253, 255/23, 255/25, obręb Knis, gmina Ryn.”
Przedmiotowa inwestycja,  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)   zalicza się  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Ponadto nadmieniam, że w dniu 21 marca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku  z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ponadto nadmieniamy,  że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., strony mają możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag i wniosków, co do zebranych przez organ materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 128) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia: 21.03.2022 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-21 12:39:24
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-21 12:40:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-19 08:39:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1217 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

BŚ.6220.1-3.2022 OBWIESZCZENIE

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 09.03.2022 r.
 
Znak: BŚ.6220.1-3.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora –SPP Energy Polska Sp. z o. o. , reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Ewę Kielka, przedstawiciela firmy Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:  „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 92 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą  obręb Sterławki Wielkie – dz. nr 229, 228/5, 130/19, 481/8, 481/9, 219, 62/1, obręb Kronowo – dz. nr 137/4, na terenie Gminy Ryn.”
 
Przedmiotowa inwestycja,  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)   zalicza się  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Ponadto nadmieniam, że w dniu 09 marca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku  z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ponadto nadmieniamy,  że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., strony mają możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag i wniosków, co do zebranych przez organ materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 128) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 
Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia: 09.03.2022 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-09 13:17:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-09 13:19:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-17 10:44:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji