ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Ryn

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rejestr instytucji Kultury Gminy Ryn

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr Instytucji Kultury Gminy Ryn
                         
Numer wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Pełna nazwa instytucji kultury
Nazwa skrócona
Siedziba i adres instytucji kultury
Oznaczenie organizatora instytucji kultury
Oznaczenie podmiotu prowadzącego z organizatorem instytucję kultury
Akt o utworzeniu instytucji kultury
Akt o nadaniu statutu instytucji kultury
1.
    2
    3
     4
    5
      6
     7
     8
     9
3.
25.06.2012r.
Ryńskie Centrum Kultury
„RCK”
11-520 Ryn ul. Szkolna 1
Gmina Ryn
Nie dotyczy
Uchwała Nr XVII/118/99 z dnia 29 listopada 1999r.
Uchwała Rady Miejskiej w Rynie Nr XXIV/228/2008 z dnia 26 listopada 2008r.
4.
25.06.2012r.
Biblioteka Publiczna
Biblioteka
11-520 Ryn ul. Ratuszowa 2
Gmina Ryn
Nie dotyczy
Uchwała Nr XXXVII/259/01 z dnia 28 grudnia 2001r.
Uchwała Rady Miejskiej Nr XXIV/227/2008 z dnia 26 listopada 2008r. 
Uchwała Rady Miejskiej Nr XLIII/318/2018 z dnia 28 marca 2018r. 
6. 01.01.2019r. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie RPEKiT 11-520 Ryn ul. Kopernika 16 Gmina Ryn Nie dotyczy Uchwała Nr XLVI/341/18 z dnia 27 czerwca 2018r. Uchwała Rady Miejskiej Nr XLVI/342/18 z dnia 27 czerwca 2018r.
           
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
 
Ryńskie Centrum Kultury w Rynie
Numer wpisu do rejestru 3.
 
 Dział I –Oznaczenie instytucji Kultury
Numer wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury
Przedmiot działalności instytucji kultury
Siedziba i adres instytucji kultury
Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury
Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury
Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonujacego wpisu
1.
25.06.
2012
Ryńskie Centrum Kultury  „RCK”
Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju folkloru i sztuki ludowej, gromadzenie i
11-520 Ryn ul. Szkolna 1
Gmina Ryn
 
Uchwała Nr XVII/118/99 z dnia 29 listopada 1999r
Nie dotyczy
Regon
510935434
NIP 8451749916
Grażyna Sławecka
 
 
 
 
                                                       
Dział II – Organizacja instytucji kultury
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru statutu
Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucja kultury
Imiona i nazwiska
pełnomocników
instytucji kultury
uprawnionych do
dokonywania
czynności
prawnych w
imieniu instytucji
oraz zakres ich
upoważnień
Nazwa oraz siedziba
wyodrębnionych
jednostek
organizacyjnych
instytucji kultury i ich
cyfrowe identyfikatory
nadane w systemie
informacji statystycznej
Uwagi
Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu
 1
2
3
4
5
6
7
8
1
25.06.2012
Statut został złożony w dniu 02.12.2008r.
Marek Podskalny
 nie ma
 -
-
Grażyna Sławecka
Dział III- Mienie instytucji kultury
1
2
3
4
5
6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego
Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi
Uwagi
Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu
1
25.06.2012
Bilans za rok 2011 został złożony w dniu
12.04.2012r.
 
Brak obciążeń
-
Grażyna Sławecka
2.
04.03.2013
Bilans za rok 2012 został złożony w dniu
04.03.2013r.
 
Brak obciążeń
-
Grażyna Sławecka
3.
26.03.2014
Bilans za rok 2013 został złożony w dniu
26.03.2014r.
 
Brak obciążeń
-
Grażyna Sławecka
4. 31.03.2015
Bilans za rok 2014 został złożony w dniu
31.03.2015r.
Brak obciążeń - Grażyna Sławecka
5. 30.03.2016 Bilans za rok 2015 został złożony w dniu
30.03.2016r.
Brak obciążeń - Grażyna Sławecka
6. 21.03.2017 Bilans za rok 2016 został złożony w dniu
21.03.2017r.
Brak obciążeń - Grażyna Sławecka
7. 29.03.2018 Bilans za rok 2017 został złożony w dniu
29.03.2018r.
Brak obciążeń - Wiesława Wachowska
8. 18.01.2019 Bilans za rok 2018 został złożony w dniu
18.01.2019r.
Brak obciążeń - Wiesława Wachowska
Dział IV- Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury
1
2
3
4
5
6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury
Imię i nazwisko likwidatora
Uwagi
Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu
1. 01.01.2019 Uchwała Nr XLVI/341/18 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Rada Miejska w Rynie - Wiesława Wachowska
 
 
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
 
Biblioteka Publiczna w Rynie
Numer wpisu do rejestru 4.
 
 Dział I –Oznaczenie instytucji Kultury
 
Numer wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury
Przedmiot działalności instytucji kultury
Siedziba i adres instytucji kultury
Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury
Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury
Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej
Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonujacego wpisu
1.
25.06.
2012
Biblioteka Publiczna
Gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, kultur alnych mieszkańców gminy
11-520 Ryn ul. Ratuszowa 2
Gmina Ryn
 
Uchwała Nr XXXVII/259/01 z dnia 28 grudnia 2001r.
Nie dotyczy
Regon
511434705
 
NIP
8451800391
Grażyna Sławecka
Dział II –Organizacja instytucji kultury
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru statutu
Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucja kultury
Imiona i nazwiska
pełnomocników
instytucji kultury
uprawnionych do
dokonywania
czynności
prawnych w
imieniu instytucji
oraz zakres ich
upoważnień
Nazwa oraz siedziba
wyodrębnionych
jednostek
organizacyjnych
instytucji kultury i ich
cyfrowe identyfikatory
nadane w systemie
informacji statystycznej
Uwagi
Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu
 1
2
3
4
5
6
7
8
1
25.06.2012
Statut został złożony w dniu 02.12.2008r.
Maria Tuczyńska
 nie ma
-
-
Grażyna Sławecka
2 02.05.2018 Statut został złożony w dniu 28.03.2018r. Maria Tuczyńska  nie ma - - Wiesława Wachowska
Dział III- Mienie instytucji kultury
1
2
3
4
5
6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego
Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi
Uwagi
Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu
1.
25.06.2012
Bilans za rok 2011 został złożony w dniu
22.03.2012r.
 
Brak obciążeń
-
Grażyna Sławecka
2.
20.03.2013
Bilans za rok 2012 został złożony w dniu
20.03.2013r.
 
Brak obciążeń
-
Grażyna Sławecka
3.
16.03.2014
Bilans za rok 2013 został złożony w dniu
16.03.2014r.
 
Brak obciążeń
-
Grażyna Sławecka
4. 19.03.2015
Bilans za rok 2014 został złożony w dniu
19.03.2015r.
Brak obciążeń - Grażyna Sławecka
5. 22.03.2016 Bilans za rok 2015 został złożony w dniu
22.03.2016r.
Brak obciążeń - Grażyna Sławecka
6. 09.03.2017 Bilans za rok 2016 został złożony w dniu
09.03.2017r.
Brak obciążeń - Grażyna Sławecka
7. 21.03.2018 Bilans za rok 2017 został złożony w dniu 21.03.2018r. Brak obciążeń - Wiesława Wachowska
8. 27.03.2019 Bilans za rok 2018 został złożony w dniu 27.03.2019r. Brak obciążeń - Wiesława Wachowska
Dział IV- Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury
1
2
3
4
5
6
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury
Imię i nazwisko likwidatora
Uwagi
Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu
1. 01.01.2019 Uchwała Nr XLVI/341/18 z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury Rada Miejska w Rynie - Wiesława Wachowska
 
Statut został złożony w dniu 02.12.2008r.
 
 
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury
 
Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie
Numer wpisu do rejestru 6.
 
 Dział I –Oznaczenie instytucji Kultury
 
Numer wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Pełna i skrócona nazwa instytucji kultury Przedmiot działalności instytucji kultury Siedziba i adres instytucji kultury Oznaczenie organizatora i aktu o utworzeniu instytucji kultury Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucję kultury Cyfrowy identyfikator instytucji kultury nadany w systemie informacji statystycznej Imię i nazwisko pełnomocnika organizatora dokonujacego wpisu
1. 01.01.2019r. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie
Celem „RPEKiT” w zakresie działalności kulturalno – oświatowej i turystycznej jest tworzenie warunków do zaspokajania i rozwijania potrzeb mieszkańców w zakresie kultury, oświaty, turystyki i rekreacji,a także upowszechnianie i popularyzowanie kultury poprzez prowadzenie różnorodnych form działalności.
W zakresie działalności bibliotecznej jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona zbiorów bibliotecznych oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspokajanie zróżnicowanych potrzeb czytelniczych, oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Ryn oraz upowszechnianie wiedzy i nauki. 
11-520 Ryn ul. Kopernika 16
Gmina Ryn
 
Uchwała Nr XLVI/341/18 z dnia 27 czerwca 2018r.
Nie dotyczy
Regon
382214854
 
NIP
8451993059
Wiesława Wachowska
Dział II –Organizacja instytucji kultury
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o złożeniu do rejestru statutu Imię i nazwisko dyrektora instytucji kultury i jego zastępców lub oznaczenie osoby fizycznej lub prawnej, której powierzono zarządzanie instytucja kultury
Imiona i nazwiska
pełnomocników
instytucji kultury
uprawnionych do
dokonywania
czynności
prawnych w
imieniu instytucji
oraz zakres ich
upoważnień
Nazwa oraz siedziba
wyodrębnionych
jednostek
organizacyjnych
instytucji kultury i ich
cyfrowe identyfikatory
nadane w systemie
informacji statystycznej
Uwagi
Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu
 1 2 3 4 5 6 7 8
1 01.01.2019 Statut został złożony w dniu 01.01.2019r. Maria Tuczyńska  nie ma
-
- Wiesława Wachowska
2 18.07.2019 Statut został złożony w dniu 18.07.2019r. Maria Tuczyńska  nie ma - -
Wiesława Wachowska
3 01.01.2022              - Marta Dąbrowska nie ma - - Emilia Kowalewska
Dział III - Mienie instytucji kultury
Numer kolejny wpisu
Data wpisu, daty kolejnych zmian
Informacja o złożeniu do rejestru rocznego sprawozdania finansowego
Informacja o obciążeniu środków trwałych instytucji kultury ograniczonymi prawami rzeczowymi
Uwagi
Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu
1
24.03.2020 r.
Bilans za rok 2019 został złożony w dniu 24.03.2020r.
Brak obciążeń
-
Wiesława Wachowska
2
25.02.2021 r.
Bilans za rok 2020 został złożony w dniu 25.02.2021r.
Brak obciążeń
-
Wiesława Wachowska
3
22.04.2022 r.
Bilans za rok 2021 został złożony w dniu 22.04.2022 r.
Brak obciążeń
-
Emilia Kowalewska
4
31.03.2023 r.
Bilans za rok 2022 został złożony w dniu 31.03.2023 r.
Brak obciążeń
-
Emilia Kowalewska
5
29.03.2024 r.
Bilans za rok 2023 został złożony w dniu 29.03.2024 r.
Brak obciążeń
 
Emilia Kowalewska
 
Dział IV- Połączenie, podział i likwidacja instytucji kultury
1 2 3 4 5 6
Numer kolejny wpisu Data wpisu, daty kolejnych zmian Informacja o połączeniu, podziale lub likwidacji instytucji kultury Imię i nazwisko likwidatora Uwagi
Imię i
nazwisko
pełnomocnika
organizatora
dokonującego
wpisu
 
Statut został złożony w dniu 01.01.2019r.
 
Wiesława Wachowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Sekretarz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-07-20 13:44:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-07-20 13:46:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawelczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-11 14:30:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2581 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »