Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Pracownik Świetlicy Opiekuńczej w Rynie

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: ½ etatu

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2019-03-01

Ogłoszono dnia: 2019-03-01

Termin składania dokumentów: 2019-03-14 10:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2019

Zlecający: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie wyższe: 
 •  na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub
 • na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, albo
 • na innym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji
 • opracowanie koncepcji pracy na w/w stanowisku,
 • doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi, młodzieżą lub rodziną
b. Wymagania dodatkowe:
Komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, dyspozycyjność, kreatywność

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opieka nad dziećmi i młodzieżą w świetlicy;
 • praca wychowawcza z grupą;
 • kontakty i współdziałanie z rodzicami podopiecznych;
 • kontakty i współdziałanie z nauczycielami i pedagogami szkolnymi;
 • współdziałanie z innymi instytucjami na rzecz podopiecznych

V. Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • list motywacyjny
 • List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą:
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”.
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),
 • kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie
 • opracowana koncepcja pracy na w/w stanowisku

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-03-14 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 14.03.2019r. do godz. 1000  na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, pok. 2, ul. Ratuszowa 2,
11-520 Ryn, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko pracownika świetlicy opiekuńczej
Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP UMiG Ryn oraz BIP MGOPS Ryn  http://www.bip.miastoryn.pl/ , http://bip.mgops.miastoryn.pl/
c. Miejsce:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, pok. 2, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-03-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Modzelewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-03-01 15:51:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-03-01 15:51:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-15 09:46:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
834 raz(y)