ˆ

Wykazy / przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY  R Y N
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344/ p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. działka gruntu o łącznej pow. 117 m² /pod 7 garażami/, stanowiąca część nieruchomości  oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w  księdze wieczystej nr 22643.
Cel dzierżawy – pod garażami  typu „blaszak”. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m² +23%  VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
2.działka gruntu o pow. 20 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 172/6, położona przy ul. Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
Cel dzierżawy – pod garażem. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł /m²+ 23% VAT. Okres dzierżawy –3 lata.
3.działka gruntu o pow. 18 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2.
Cel dzierżawy – pod garażem typu „blaszak”. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy –3 lata.
4.działka gruntu o pow. 100 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/55, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
Cel dzierżawy – ogródek/drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy - 3 lata.
5. działka gruntu o pow. 19 m² /pod garażem/ oznaczona nr 72/43,  położona przy ul. Traugutta w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3.
Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00zł/m² + 23%VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
6. działka gruntu o pow. 59 m² /działka ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 160/20, położona przy ul. Kościuszki w Rynie /za budynkiem nr 2/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4.
Cel dzierżawy – ogródek  /drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
7. działka gruntu o pow. 600 m² /działka ogrodowa/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 119/6, położona przy ul. Krzywej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1.
Cel dzierżawy – ogródek  /drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia  23 marca 2023 r. do 13 kwietnia 2023 r.
2)  Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają
dotychczasowi dzierżawcy.
3)  Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza 
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w zakładce
ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
Ryn, dnia 2023-03-23
Burmistrz
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-24 09:46:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-24 09:46:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-24 09:46:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
81 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sezonowe dzierżawy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
zaprasza do składania ofert na sezonową dzierżawę części działki nr 65 o pow. 120 m², położonej przy ul. Cichej w Rynie /przy plaży nad jeziorem Ołów/. Działka przeznaczona jest do dzierżawy pod działalność handlową, handlowo-usługową lub małą gastronomię.
Okres dzierżawy od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r. /5 miesięcy/.
Wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego nie mniej niż 1.000,00 zł netto + 23% VAT.
Oferta powinna zawierać wysokość czynszu miesięcznego brutto.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na dzierżawę działki nr 65 przy plaży nad j. Ołów w Rynie 2023 r.” do  Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do 31 marca 2023 r. do godziny 15.
Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy działki i sanitariatów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, tel. /87/429-39-64, e-mail: .
Ryn, dnia 2023-03-22
Burmistrz
Jarosław Filipek
 

Załączniki

  • Mapa (PDF, 691 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-03-22 07:45:33 | Data wytworzenia informacji: 2023-03-22

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 07:44:55
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 07:45:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 07:45:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
233 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sezonowe dzierżawy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
zaprasza do składania ofert na sezonową dzierżawę części działki nr 76/11 o pow. 140 m², położonej w obrębie plaży nad jeziorem Ołów w Rynie /po lewej stronie za ogrodzeniem przy wejściu do plaży/ oraz na dzierżawę sanitariatów położonych na parterze budynku byłej stacji transformatorowej przy ul. K. Wallenroda w Rynie  – przy  kąpielisku miejskim nad jeziorem Ołów.
Działka przeznaczona jest na wypożyczalnię sprzętu wodnego. Dzierżawca ma prawo do pobierania opłat za udostępnianie toalet.
Okres dzierżawy od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r. /5 miesięcy/.
Wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego nie mniej niż 1.000,00 zł netto + 23% VAT.
Oferta powinna zawierać wysokość czynszu miesięcznego brutto, zobowiązanie do prowadzenia wypożyczalni sprzętu wodnego,  zobowiązanie do udostępniania sanitariatów i zapewnienie  ich właściwego funkcjonowania.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na dzierżawę działki nr 76/11 i sanitariatów przy plaży nad j. Ołów w Rynie 2023 r.” do  Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do
31 marca 2023 r. do godziny 15.
Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy działki i sanitariatów można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, tel. /87/429-39-64, e-mail: .
Ryn, dnia 2023-03-22
Burmistrz
Jarosław Filipek

Załączniki

  • Mapa (PDF, 691.6 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2023-03-22 07:43:19 | Data wytworzenia informacji: 2023-03-22

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 07:42:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 07:43:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 07:43:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
234 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sezonowe dzierżawy.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
zaprasza do składania ofert na sezonową dzierżawę:
1) 4 działek po 25 m², stanowiących część nieruchomości o nr 128/24, położonych przy ul. Portowej i ul. Rybaka w Rynie – przy deptaku nad jeziorem
Ryńskim,
2) 2 działek po 20 m², stanowiących część nieruchomości o nr 126/26, położonych przy ul. Portowej w Rynie – przy deptaku nad jeziorem Ryńskim /przed  posesją młyna/.
Działki przeznaczone są do dzierżawy pod działalność handlową, handlowo-usługową lub małą gastronomię.
Okres dzierżawy od 01.05.2023 r. do 30.09.2023 r. /5 miesięcy/.
Wysokość czynszu dzierżawnego miesięcznego nie mniej niż 1.000,00  zł netto + 23% VAT za jedną działkę.
Oferta powinna zawierać wysokość czynszu miesięcznego brutto i wskazanie numeru działki (zgodnie z załączoną mapą).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na sezonową dzierżawę działki w 2023 r.” do Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do 31 marca 2023 r. do godz. 15.
Szczegółowe informacje dotyczące dzierżawy działek można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, tel. /87/ 429-39-64, e-mail: .
 
Ryn, dnia 2023-03-22
Burmistrz
Jarosław Filipek
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-22 07:38:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-22 07:39:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-22 07:40:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
241 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2023-03-15
 
O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G A C H
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne II przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
 
1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Partyzantów w Rynie, oznaczonej nr 7/32 o pow. 1042 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /24.MN/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 56.226,00 zł /netto/, wadium 5.700,00 zł, minimalne postąpienie 600,00 zł.
2. działki nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 7/37 o pow. 1008 m², położona przy
ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /23.MN/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 54.392,00 zł /netto/,  wadium 5.500,00 zł, minimalne postąpienie 550,00 zł.
3. działka niezabudowana, oznaczona nr 7/38 o pow. 1003 m², położona przy
ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /23.MN/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 54.122,00 zł /netto/,  wadium 5.500,00 zł, minimalne postąpienie 550,00 zł.
4. działka niezabudowana, oznaczona nr 7/39 o pow. 1243 m², położona przy
ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /23.MN/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 67.072,00 zł /netto/, wadium 7.000,00 zł, minimalne postąpienie 700,00 zł.
 
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 20.12.2022 r.
II przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
 
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do
14 kwietnia 2023 roku włącznie na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę, z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 14 kwietnia 2023 r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania
umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek
wpłaconego wadium.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych
lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920 r. o nabywaniu
nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga
legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z  notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i
Gminy Ryn, pokój nr 115, e-mail: ,tel. 87 429-39-64.  
 
 
Burmistrz
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-15 11:24:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-15 11:24:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-15 11:24:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
617 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2023-03-15
 
O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G A C H
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Partyzantów w Rynie, oznaczonej nr 7/36 o pow. 409 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /24.MN/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 23.540,00 zł /netto/, wadium 2.400,00 zł, minimalne postąpienie 240,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do
14 kwietnia 2023 roku włącznie na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę, z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 14 kwietnia 2023 r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania
umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek
wpłaconego wadium.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych
lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920 r. o nabywaniu
nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga
legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z  notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i
Gminy Ryn, pokój nr 115, e-mail: ,tel. 87 429-39-64.  
Burmistrz
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-15 11:22:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-15 11:22:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-15 11:22:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
599 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2023-03-15
O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G A C H
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
ogłasza publiczne IV przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Ratuszowej w Rynie, oznaczonej nr 397/3 o pow. 18 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 9.000,00 zł /netto/, wadium 900,00 zł, minimalne postąpienie 90,00 zł.
2. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Ratuszowej w Rynie, oznaczonej nr 397/4 o pow. 18 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 9.000,00 zł /netto/, wadium 900,00 zł, minimalne postąpienie 90,00 zł.
3. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Ratuszowej w Rynie, oznaczonej nr 397/5 o pow. 18 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 9.000,00 zł /netto/, wadium 900,00 zł, minimalne postąpienie 90,00 zł.
4. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Ratuszowej w Rynie, oznaczonej nr 397/6 o pow. 18 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 9.000,00 zł /netto/, wadium 900,00 zł, minimalne postąpienie 90,00 zł.
5. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Ratuszowej w Rynie, oznaczonej nr 397/7 o pow. 18 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 9.000,00 zł /netto/, wadium 900,00 zł, minimalne postąpienie 90,00 zł.
6. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Ratuszowej w Rynie, oznaczonej nr  397/8 o pow. 18 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka  przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 9.000,00 zł /netto/, wadium 900,00 zł, minimalne postąpienie 90,00 zł.
7. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Ratuszowej w Rynie, oznaczonej nr  397/9 o pow. 18 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 9.000,00 zł /netto/, wadium 900,00 zł, minimalne postąpienie 90,00 zł.
8. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Ratuszowej w Rynie, oznaczonej nr  397/10 o pow. 18 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Działka  przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 9.000,00 zł /netto/, wadium 900,00 zł, minimalne postąpienie 90,00 zł.
Nieruchomości wymienione od pkt. 1 do pkt. 8 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określone są jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z dopuszczeniem lokalizacji zespołów garaży /16.MW(U)/.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 30.08.2022 r.
II przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 15.11.2022 r.
III przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 20.01.2023 r.
IV przetarg odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2023 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do
14 kwietnia 2023 roku włącznie na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę, z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 14 kwietnia 2023 r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania
umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek
wpłaconego wadium.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych
lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920 r. o nabywaniu
nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga
legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z  notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i
Gminy Ryn, pokój nr 115, e-mail: ,tel. 87 429-39-64.  
 
Burmistrz
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-15 11:14:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-15 11:14:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-15 11:16:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
594 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2023-03-15
 
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGACH
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2023 r., poz. 344/ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /jednolity tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm./ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
ogłasza publiczny III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
 1. Niewyodrębnionego lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Szkolnej 1 (budynek byłego RCK)  o pow. użyt. 569,89 m², pow. całkowita 984,82 m² (z pow. przynależną: piwnica 104,51 m², strych 310,42 m²) oraz sprzedażą 927/1000 części w budynku i w działce nr 126/25 o pow. 519 m², opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00031712/5. Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Ogrzewanie budynku lokalne z kotła gazowego usytuowanego w podpiwniczeniu.
Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe /6.MW/Ua/. Nieruchomość znajduje się w strefie konserwatorskiej – historyczny układ urbanistyczny.
Cena  wywoławcza wynosi 1.900.000,00 zł /netto/, wadium 190.000,00 zł, minimalne postąpienie 19.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 11.10.2022 r.
II przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 07.02.2023 r.
III przetarg odbędzie się w dniu 23 maja 2023 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 18 maja 2023 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Gminy Ryn w dniu 18 maja 2023 r.
2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego  rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi
nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 115, tel. 87 429-39-64, e-mail: .
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-15 11:10:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-15 11:10:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-15 11:17:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
589 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2022-08-09
 
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGACH
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /jednolity tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm./ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
 1. Niewyodrębnionego lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Szkolnej 1 (budynek byłego RCK)  o pow. użyt. 569,89 m², pow. całkowita 984,82 m² (z pow. przynależną: piwnica 104,51 m², strych 310,42 m²) oraz sprzedażą 927/1000 części w budynku i w działce nr 126/25 o pow. 519 m², opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00031712/5. Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Ogrzewanie budynku lokalne z kotła gazowego usytuowanego w podpiwniczeniu.
Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe /6.MW/Ua/. Nieruchomość znajduje się w strefie konserwatorskiej – historyczny układ urbanistyczny.
Cena  wywoławcza wynosi 2.000.000,00 zł /netto/, wadium 200.000,00 zł, minimalne postąpienie 20.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 
I przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2022 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 06 października 2022 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Gminy Ryn w dniu 06 października 2022 r.
2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego  rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi
nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 115, tel. 87 429-39-64, e-mail: .
BURMISTRZ
Jarosław Filipek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-09 11:30:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-09 11:32:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-10 13:42:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8075 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wynikach przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 04.05.2021r.
INFORMACJA
o wynikach przetargu
 
1. W dniu 26 kwietnia 2021r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony.
2. Przedmiotem sprzedaży była nieruchomość oznaczona nr 95/16, położona przy ul. Świerkowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00048396/5.
3. Do przetargu dopuszczono 3 uczestników, którzy wpłacili wadium w wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza nieruchomości 52.000,00 zł /netto/. Cena osiągnięta w przetargu 58.120,00 zł +23% podatek VAT.
5. Nabywca nieruchomości został ustalony.
 
Przewodnicząca
Komisji Przetargowej
Ewa Pożaroszczyk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Pożaroszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-06 13:56:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-06 13:58:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06 13:58:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
43021 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji