ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Wykazy / przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY R Y N
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.)  podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.działka gruntu o pow. 145 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 64/8, położona przy ul. A. Nowickiego w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – cele rekreacyjne (ogródek rekreacyjny).  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,50 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
2.działka gruntu o pow. 31 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 172/6, położona przy ul. Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – cele rekreacyjne (ogródek rekreacyjny).  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,50 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
3.działka gruntu o pow. 8 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 72/72, położona przy ul. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3. Cel dzierżawy – składowe (pod budynkiem gospodarczym).  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,80 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
4. działka gruntu o pow. 14 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/24, położona przy ul. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – grunt pod garażem typu „blaszak”.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
5.działka gruntu o pow. 120 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 211, położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
6.działka gruntu o pow. 460 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/55, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
7. działka gruntu o pow. 20 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 131/16, położona przy ul. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – grunt wiatą garażową. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 6,00 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
8.działka gruntu o pow. 650 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 196, położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
9.działka gruntu o pow. 50 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 172/6, położona przy ul. Kościuszki w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – cele rekreacyjne (ogródek rekreacyjny).  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,50 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
10.działka gruntu o pow. 215 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 185, położona przy ul. Polnej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – cele rekreacyjne (ogródek rekreacyjny).  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,50 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
11.działka gruntu o łącznej pow. 923 m² /258 m², 150 m², 385 m², 130 m²/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 172/6, położona na tyłach ul. Kościuszki i Jaśminowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
12.działka gruntu o pow. 1740 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 186, położona na tyłach ul. Kościuszki i Jaśminowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016917/1. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
13.działka gruntu o pow. 250 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 188/40, położona na tyłach ul. Kościuszki i Jaśminowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023568/1. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.  Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,15 zł/m². Okres dzierżawy – 3 lata.
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 maja 2024 r. do 06 czerwca 2024 r.
2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 16.05.2024 r.
Burmistrz
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-17 08:41:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-17 08:41:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-17 08:41:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
176 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2024-04-25
 
O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G A C H
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2021 r., poz. 2213/
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Ratuszowej w Rynie, oznaczonej nr 397/4 o pow. 18 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych, z dopuszczeniem lokalizacji zespołów garaży /16.MW(U)/. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 7.200,00 zł /netto/, wadium 720,00 zł, minimalne postąpienie 100,00 zł.
2. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Ratuszowej w Rynie, oznaczonej nr 397/5 o pow. 18 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych, z dopuszczeniem lokalizacji zespołów garaży /16.MW(U)/. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 7.200,00 zł /netto/, wadium 720,00 zł, minimalne postąpienie 100,00 zł.
3. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Ratuszowej w Rynie, oznaczonej nr 397/6 o pow. 18 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00027277/2. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn określona jest jako teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych, z dopuszczeniem lokalizacji zespołów garaży /16.MW(U)/. Działka przeznaczona jest pod budowę garażu w zabudowie szeregowej. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 7.200,00 zł /netto/, wadium 720,00 zł, minimalne postąpienie 100,00 zł.
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
I przetarg odbędzie się w dniu 04 czerwca 2024 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 31 maja 2024 roku włącznie na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę, z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 31 maja 2024 r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 115, e-mail: ,tel. 87 429-39-64.  
 
Burmistrz
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-25 12:30:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-25 12:30:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-25 12:30:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
963 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2024-04-04
 
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGACH
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z
2021 r., poz. 2213/
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
ogłasza publiczny II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
1. Nieruchomość zabudowana oznaczona nr 126/25, o pow. 519 m², położna przy ul. Szkolnej 1 w Rynie (budynek byłego RCK), opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00031712/5. W budynku znajdują się dwa samodzielne lokale. Lokal mieszkalny nr 1 (w suterenie) o pow. użyt. 56,71 m² oraz piwnica o pow. 21,36 m². Lokal użytkowy nr 2 o pow. użyt. 569,89 m², pow. całkowita 984,82 m² (z pow. przynależną: piwnica 104,51 m², strych 310,42 m²). Powierzchnie całego budynku: piwnice - 125,87 m², powierzchnia użytkowa (z sutereną) - 626,63 m², strych - 310,12 m², co stanowi łączna powierzchnię – 1062,62 m².  Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Ogrzewanie budynku lokalne z kotła gazowego usytuowanego w podpiwniczeniu. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe /6.MW/Ua/. Nieruchomość znajduje się w strefie konserwatorskiej – historyczny układ urbanistyczny. 
Cena wywoławcza wynosi 1.700.000,00 zł, wadium 170.000,00 zł, minimalne postąpienie 17.000,00 zł.
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 21.02.2024 r.
II przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 07 czerwca 2024 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Gminy Ryn w dniu 07 czerwca 2024 r.
2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.
6) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 115, tel. 87 429-39-64, e-mail: .
Burmistrz
Jarosław Filipek
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-04 08:10:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-04 08:11:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-04 08:11:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1976 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wynikach przetargu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 04.05.2021r.
INFORMACJA
o wynikach przetargu
 
1. W dniu 26 kwietnia 2021r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony.
2. Przedmiotem sprzedaży była nieruchomość oznaczona nr 95/16, położona przy ul. Świerkowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00048396/5.
3. Do przetargu dopuszczono 3 uczestników, którzy wpłacili wadium w wyznaczonym terminie.
4. Cena wywoławcza nieruchomości 52.000,00 zł /netto/. Cena osiągnięta w przetargu 58.120,00 zł +23% podatek VAT.
5. Nabywca nieruchomości został ustalony.
 
Przewodnicząca
Komisji Przetargowej
Ewa Pożaroszczyk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Pożaroszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-05-06 13:56:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-05-06 13:58:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-05-06 13:58:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
58138 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami  /jednolity tekst Dz. U. z 2020r.,poz.1990 ze zmianami/
 
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn. Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 95/15 o pow.1167m², położona przy ul. Świerkowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00048396/5. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /16.MN/U/. Od strony ulicy M. Kopernika na działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej, a od strony nieruchomości o nr 36/1 przebiega przez działkę gazociąg. Działka obciążona jest  służebnością przesyłu  sieci gazowej. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 52.000,00 zł + 23% podatku VAT. 
2. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 95/16 o pow.1167m², położona przy ul. Świerkowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00048396/5. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /16.MN/U/. Przez część działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Działka obciążona jest  służebnością przesyłu  sieci gazowej. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 52.000,00 zł + 23% podatku VAT. 
3. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 95/17 o pow.1127m², położona przy ul. Świerkowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00048396/5. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługi nieuciążliwe /16.MN/U/. Przez część działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej. Działka obciążona jest  służebnością przesyłu  sieci gazowej. Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami.
Cena nieruchomości wynosi 51.000,00 zł + 23% podatku VAT.   
 
-  Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-  Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną zbyte na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 01 lutego 2021r. do 22 lutego 2021 r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia
   /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2021-02-01
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Pożaroszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-01 13:34:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-01 13:34:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-01 13:34:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
58453 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I  GMINY RYN
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz. 65 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta  Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 2/3 o pow. użyt.45,09m2 wraz z piwnicą i 2 pomieszczeniami w budynku gospodarczym o pow. 31,04m2  i sprzedażą 2913/10000 części w budynku mieszkalnym i w działce nr 31/15 o pow.1072m2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00031973/2 .
Cena nieruchomości wynosi 73.152,00zł.
Nieruchomość z budynkiem przy ul. Szkolnej 2 w Rynie zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, z dopuszczeniem usług podstawowych /3.MW/Ua/.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia  przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mieszkalnego przysługuje najemcom, jeżeli złożą wniosek o nabycie lokalu.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 30 listopada 2020r. do 21 grudnia 2020 r.
 • Wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i  zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2020-11-30
 
Zastępca Burmistrza
Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-11-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Pożaroszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-11-30 08:53:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-11-30 08:53:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-11-30 08:54:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56073 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA i GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. 2020r., poz. 65 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn. Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1.działka gruntu o pow. 284m2/działka ogrodowa/ ,stanowiącą część nieruchomości oznaczonej nr 64/8, położona przy ul. Lipowej /za budynkiem gospodarczym/ w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,06zł/m2. Okres dzierżawy – 3 lata.   
2.działka gruntu o pow. 18m² /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 209/53, położona przy ul. Ratuszowej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr  OL1G/00027277/2. Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/ m² +23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
3. działka gruntu o pow. 20m² /pod garażem blaszakiem/,  stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 76/9 /za  budynkiem nr 6/, położona przy ul. K. Wallenroda w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² +23% podatku VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
4. działka gruntu o pow. 95,50m2/działka ogrodowa/ ,stanowiącą część nieruchomości oznaczonej nr 76/9, położona przy ul. K. Wallenroda /za budynkiem nr 6/ w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,06zł/m2. Okres dzierżawy – 3 lata.   
5. działka gruntu o łącznej pow. 680m2, stanowiąca część nieruchomości oznaczonych nr  186 /520m2 -RIVb/, nr 221 /100m2- dr/  i nr 192 /60m2- ŁIV/, położona na tyłach ulicy Jaśminowej w Rynie, opisana w księgach wieczystych nr OL1G/00016917/1, OL1G/00016918/8  i nr OL1G/00023568/1.Cel dzierżawy – ogródek /drobne uprawy rolne/.Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,06zł/m2 .Okres dzierżawy – 3 lata.
6. działka gruntu o pow. 15m² /pod garażem blaszakiem/,  stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr geod. 31/32 /przy działce nr 33/, położona przy Pl. Wolności w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 16916/4. Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/m² +23% podatku VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.  
7. działka gruntu o pow. 15m² /pod garażem blaszakiem/, stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 1/193, położona przy ul. Mazurskiej w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr 22643. Cel dzierżawy – garaż. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 4,00zł/ m² +23%VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 14 września 2020r. do 05 października 2020r.
2) Wydzierżawienie gruntu następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 2020-09-14
BURMISTRZ
/-/ Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Pożaroszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-14 14:46:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-14 14:48:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-14 14:48:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
50158 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2018r.,poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.
 
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
1. działka oznaczona nr 31/31 o pow.0,0109 ha , położona w Rynie przy ul. Plac Wolności, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00016916/4. Działka o kształcie wydłużonego prostokąta. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę o charakterze śródmiejskim, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe /3.MW/Ua/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. Nieruchomość zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości zabudowanych budynkami usługowymi.   
Cena nieruchomości wynosi 8 650,00 zł + 23% VAT.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 31/21, 31/13, 31/27.
 • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 29 października 2018r. do 19 listopada 2018 r.
 • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
 
 
Ryn, dnia 2018-10-29
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Natalia Bimbir
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-10-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bimbir
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-10-30 20:15:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-10-30 20:15:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-10-30 20:16:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
57380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
 Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz.121/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. działka niezabudowana oznaczona nr 240/3 o pow.0,0053ha, położona w obrębie wsi
      Jeziorko gm. Ryn, opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00020911/0.
      Nieruchomość nie  jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie istniejącej  zabudowy siedliskowej  i gruntów rolnych. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami. 
      Cena nieruchomości wynosi 831,-zł.
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości  przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust. 1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art.37 ust.2 pkt.6 w/w ustawy. Działka zbywana jest na poprawienie warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej nr 219.
 • Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 16 kwietnia 2018r. do 07 maja 2018r.
 • Wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/ogłoszenia/.
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
Ryn, dnia 2018-04-16
 
 
 
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Pożaroszczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Pożaroszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-04-16 09:13:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-04-16 09:17:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-16 09:17:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
56011 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /  jednolity  tekst Dz. U.2016.2147 ze zmianami/ podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta  Ryn.
 
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
 1. lokal mieszkalny przy ul. Tadeusza Kościuszki 11/5 w Rynie na poddaszu o pow. użyt.23,45m² wraz ze strychem o pow. 2,20m2 i  przynależną piwnicą o pow.1,82m2  oraz sprzedażą 9/100 części w budynku mieszkalnym i  oddaniem w  użytkowanie wieczyste do 11.12.2100r. 9/100 części w działce nr 141/11 o pow. 128m², opisanej w księdze wieczystej  nr 25080.  Cena nieruchomości wynosi 27.532,00zł  /lokal- 26.921,00zł, 9/100 części  gruntu- 611,00zł/. I opłata za użytkowanie wieczyste -15% ceny gruntu, opłata roczna -1% ceny gruntu.
 Lokal mieszkalny znajduje się w budynku wpisanym do rejestru zabytków województwa
 warmińsko- mazurskiego. Nieruchomość z budynkiem przy ul. T. Kościuszki 11 zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę  mieszkaniową wielorodzinną.       
 • Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia  przez te osoby wniosku o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
 • Zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 3 powołanej wyżej ustawy pierwszeństwo w nabyciu w/w lokalu mieszkalnego przysługuje najemcy, jeżeli złoży wniosek o nabycie lokalu.
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 23 października 2017r. do  13 listopada 2017r.
 • Wykaz wywiesza się  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 2017-10-23
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński
 

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Ewa Pożaroszczyk
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Pożaroszczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-23 08:42:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-23 08:43:03
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-23 13:57:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
49418 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji