ˆ

Wykazy / przetargi

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gmin Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
R Y N
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gmin Ryn.
Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 530 o pow. 0,0744 ha, położona w Sterławkach Wielkich, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00034534/4. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ryn. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych  i torów kolejowych, a w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna. Cena nieruchomości wynosi 9.263,00 zł.
 
-Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34
ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosków
o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
-Nieruchomości przeznaczone są do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostaną
zbyte na zasadach określonych w art. 34.
 
-Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 05 grudnia 2022 r. do 26 grudnia 2022 r.
-Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn  www.bip.miastoryn.pl w zakładce
ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2022-12-05
 
BURMISTRZ
Jarosław Filipek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-05 11:20:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-05 11:20:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-05 11:20:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
67 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY R Y N
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka gruntu o pow. 59 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 90/26, położona przy ul. M. Kopernika w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr    OL1G/00016196/4. Cel dzierżawy – cele składowe.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,80 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 05 grudnia 2022 r. do 26 grudnia 2022 r.
2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 05.12.2022 r.
BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-05 11:17:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-05 11:17:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-05 11:17:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
67 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze zapytania.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ogłoszenie o sprzedaży rzeczowych składników majątku ruchomego w drodze zapytania
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn ogłasza sprzedaż niżej wymienionych składników majątkowych w formie zapytania ofertowego:
1. Okna z demontażu w stanie bardzo dobrym. Stolarka typowa, materiał PVC, kolor biały, 3-szybowe. Okna nie były eksploatowane. Były zamontowane i zdemontowane ze względu na wymianę na okna drewniane.
2. Tabela z wymiarami, ilością dostępnych sztuk konkretnych egzemplarzy oraz minimalną wartością netto i brutto za 1 sztukę.
Lp.
Szerokość (cm)
Wysokość (cm)
Ilość
Cena netto (zł)
Vat 23%
(zł)
Cena brutto
(zł)
Uwagi
1.
110
145
1
820,07
188,62
1008,69
-
2.
117
136
2
806,52
185,50
992,02
-
3.
115
123
4
748,33
172,12
920,45
-
4.
115
109
1
697,63
160,45
858,08
-
5.
164
100
1
866,94
199,40
1066,34
-
6.
99
128
15
576,21
132,53
708,74
Szprosy w szybie, szer. 2 cm, kolor biały.
 
 
3. Oferta powinna zawierać:
- dane oferenta;
- wskazanie pozycji i ilości sztuk przedstawionej w tabeli w pkt 2, której oferta dotyczy;
- cena oferowana za poszczególny przedmiot sprzedaży ( cena netto i brutto).
 4. Załącznik nr 1 z tabelą z wymiarami poszczególnych okien, dostępna ilością oraz schematem.
5. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „oferta na zakup okien” do Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do 16 grudnia 2022 r. do godz. 15.
6. Szczegółowe informacje dotyczące sprzedaży okien można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, tel. 874293970; 87429-39-64, e-mail: ; .
 
 
Ryn, dnia 2022-12-02
Burmistrz
Jarosław Filipek

Załączniki

  • Tabela (PDF, 2.9 MiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-12-02 09:22:48 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-02

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-02 09:21:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-02 09:22:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02 09:22:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2022-12-02
 
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGACH
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /jednolity tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm./ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
ogłasza publiczny II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
 1. Niewyodrębnionego lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Szkolnej 1 (budynek byłego RCK)  o pow. użyt. 569,89 m², pow. całkowita 984,82 m² (z pow. przynależną: piwnica 104,51 m², strych 310,42 m²) oraz sprzedażą 927/1000 części w budynku i w działce nr 126/25 o pow. 519 m², opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00031712/5. Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Ogrzewanie budynku lokalne z kotła gazowego usytuowanego w podpiwniczeniu.
Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe /6.MW/Ua/. Nieruchomość znajduje się w strefie konserwatorskiej – historyczny układ urbanistyczny.
Cena  wywoławcza wynosi 1.900.000,00 zł /netto/, wadium 190.000,00 zł, minimalne postąpienie 19.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 
I przetarg, z wynikiem negatywnym, przeprowadzono 11.10.2022 r.
II przetarg odbędzie się w dniu 07 lutego 2023 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 03 lutego 2023 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Gminy Ryn w dniu 03 lutego 2023 r.
2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego  rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi
nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 115, tel. 87 429-39-64, e-mail: .
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-02 09:14:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-02 09:14:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02 09:14:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
198 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY R Y N
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność gminy Ryn:
1. działka oznaczona nr 141/21 o pow. 0,2665 h, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016916/4 oraz działka oznaczona nr 138/37 o pow. 0,0634 ha, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016914/0, położone przy ul. M. Kopernika 16 w Rynie, budynek o pow. zabudowy 579,20 m², pow. użytkowej 1457,80 m² i kubaturze 6730  m³ oraz sala widowiskowa w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki o pow. zabudowy 388,50 m², pow. użytkowej 469,33 m² i kubaturze 3612,30 m³.
Okres użyczenia – czas nieoznaczony.
Cel użyczenia – działalność kulturalna, edukacyjna, turystyczna i inna pn. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w miejscowości Ryn.
Wysokość czynszu użyczenia miesięcznie – nie dotyczy.
1)  Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 01 grudnia 2022 r. do 22 grudnia 2022 r.
2)   Użyczenie nieruchomości nastąpi w trybie bezprzetargowym.
3)   Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
 
Ryn, dnia 01.12.2022 r.                                                                                          
Burmistrz
Jarosław Filipek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-01 07:39:52
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-01 07:39:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-01 07:39:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
248 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY R Y N
 
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
 Przedmiotem wykazu są niżej określone nieruchomości:
1. działka gruntu o pow. 380 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 72/72, położona przy ul. K. Wallenroda w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00017019/3. Cel dzierżawy – ogródek rekreacyjny.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego 0,50 zł/m² + 23% VAT. Okres dzierżawy – 3 lata.
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 29 listopada 2022 r. do 20 grudnia 2022 r.
2) Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn /www.bip.miastoryn.pl/ w dziale ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 29.11.2022 r.
BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-29 13:16:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-29 13:16:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-29 13:16:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY R Y N
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) podaje
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie miasta  Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
  1. lokal mieszkalny nr 5 w budynku wielorodzinnym przy ul. T. Kościuszki /poddasze użytkowe/ o pow. użyt. 46,90 m2 wraz z przynależną piwnicą o pow.  4,50 m2 oraz sprzedażą 514/4182 części w budynku mieszkalnym i w działce nr 171/3 o pow. 664 m2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00036956/2.
Cena nieruchomości wynosi 130.000,00 zł + 23% podatek VAT.
Nieruchomość z budynkiem przy ul. T. Kościuszki 18 zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod tereny zabudowy o charakterze śródmiejskim, przeznaczone dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług podstawowych /7.MW(U)a/.
 
- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34
ust. 1 pkt. 1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku o
nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
- Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargowym, o ile nie zostanie
zbyta na zasadach określonych w art. 34.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 23.11.2022 r. do 14.12.2022r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się   
w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.miastoryn.pl w zakładce ogłoszenia /wykazy/przetargi/.
 
BURMISTRZ
Jarosław Filipek
Ryn, dnia 23.11.2022 r.                                                                                  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-23 11:38:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-23 11:38:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23 11:38:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2022-11-16
 
O G Ł O S Z E N I E  O  P R Z E T A R G A C H
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39 ust. 1, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j.t. Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczne I przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż:
 
1. działki niezabudowanej, położonej przy ul. Partyzantów w Rynie, oznaczonej nr 7/32 o pow. 1042 m², opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /24.MN/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 56.226,00 zł /netto/, wadium 5.700,00 zł, minimalne postąpienie 600,00 zł.
2. działki nieruchomość niezabudowana, oznaczona nr 7/37 o pow. 1008 m², położona przy
ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /23.MN/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 54.392,00 zł /netto/,  wadium 5.500,00 zł, minimalne postąpienie 550,00 zł.
3. działka niezabudowana, oznaczona nr 7/38 o pow. 1003 m², położona przy
ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /23.MN/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 54.122,00 zł /netto/,  wadium 5.500,00 zł, minimalne postąpienie 550,00 zł.
4. działka niezabudowana, oznaczona nr 7/39 o pow. 1243 m², położona przy
ul. Partyzantów w Rynie, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00016915/7. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną /23.MN/. Nieruchomość nie jest obciążona ciężarami i hipotekami.
Cena wywoławcza wynosi 67.072,00 zł /netto/, wadium 7.000,00 zł, minimalne postąpienie 700,00 zł.
 
Do cen ustalonych na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 
I przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2022 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
 
1)  Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do
16 grudnia 2022 roku włącznie na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn odrębnie na każdą działkę, z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 16 grudnia 2022 r.
2)  Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)  Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)  Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania
umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek
wpłaconego wadium.
5)  Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych
lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dn. 24.03.1920 r. o nabywaniu
nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6)  Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga
legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z  notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT musi nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i
Gminy Ryn, pokój nr 115, e-mail: ,tel. 87 429-39-64.  
 
 
Burmistrz
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-16 08:28:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-16 08:28:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16 08:29:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
913 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargu.

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Ryn, dnia 2022-11-07
 
O G Ł O S Z E N I E    O   P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art. 38, art. 39, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz. 1490/
BURMISTRZ  MIASTA I GMINY   R Y N
o g ł a s z a
 
przetarg pisemny nieograniczony na najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. Szkolnej 8 w Rynie z przeznaczeniem na prowadzenie Żłobka lub Klubu Malucha.
- Lokal użytkowy o pow. użyt. ok. 203 m² w budynku przy ul. Szkolnej 8 w Rynie, położonym na działce oznaczonej nr 37/3 o pow. 0,1659 ha.
- Okres najmu – 3 lata (od 01.02.2023 r. do 31.01.2026 r.).
- Cel najmu – Żłobek lub Klub Malucha.
1. Lokal w pełni wyposażony do celu najmu.
2. Do lokalu przynależy urządzony i ogrodzony plac zabaw.
3. Do czynszu doliczona będzie opłata za ogrzewanie lokalu w wysokości 4,00 zł/ m² miesięcznie – rozliczane z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Rynie.             
4. Czynsz nie obejmuje opłat za: energię elektryczną, wodę i kanalizację, wywóz śmieci – rozliczane według zużycia i wystawianych faktur.
5. Pomieszczenia przeznaczone do najmu:
- parter: przygotowalnia posiłków – 9,70 m²; zmywalnia – 2,20 m²; łazienka – 8,92 m²; sala do spania – 40,55 m²; szatnia – 16,27 m²; sala do zabawy – 56,02 m²; administracja – 25,71 m²; komunikacja – 5,62 m²; komunikacja – 6,40 m²; komunikacja -  5,17 m²; wiatrołap – 1,81 m²; hol wejściowy – 10,04 m²;
- poddasze: WC personelu – 2,46 m²; pomieszczenie personelu – 10,96 m²; przedsionek 1,06 m².       
6. Minimalna wysokość czynszu najmu miesięcznie – 6,00 zł/m² + podatek VAT 23% .
7. Czynsz będzie corocznie waloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły według danych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny.
8. Jedynym kryterium oceny ofert w przetargu jest cena wywoławcza miesięcznej stawki czynszu najmu:
- Cena wywoławcza czynszu miesięcznego za wynajem 1 m² - 6,00 zł netto + VAT 23%.
- Oferowana cena powinna być wyższa od ceny wywoławczej czynszu miesięcznego najmu lokalu o co najmniej 1%.
9. Pisemne oferty na najem lokalu w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Przetarg na najem lokalu w budynku przy ul. Szkolnej 8 w Rynie” należy składać do dnia 12.12.2022 r. do godz. 16:00 (decyduje data wpływu oferty) w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2,
11-520 Ryn.
10. Oferta powinna zawierać:
- Imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
- Datę sporządzenia oferty;
- Oferowaną stawkę netto czynszu miesięcznego najmu lokalu za 1 m².
- Kopię dowodu wniesienia wadium.
11. Warunki przystąpienia do przetargu
- Złożenie pisemnej oferty;
- Wniesienie wadium w wyznaczonym terminie;
- Przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu oryginału dowodu wpłaty wadium;
- Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowe przedłożenie aktualnego dokumentu, z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu. W przypadku gdy w imieniu oferenta występuje pełnomocnik, konieczne jest przedłożenie dokumentu pełnomocnictwa.
12. Aby przystąpić do przetargu należy wnieść wadium w terminie najpóźniej do dnia 09.12.2022 r. w wysokości: 200,00 zł (słownie: Dwieście złotych).
13. Wadium należy wpłacić na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko O/Ryn z adnotacją „Wadium na najem lokalu w budynku przy ul. Szkolnej 8 w Rynie”.
14. Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu.
15. Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Ryn.
16. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał  zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu lokalu. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
17. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
18. Uchylenie się kandydata na najemcę, wyłonionego w drodze przetargu, od zawarcia umowy najmu w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Ryn.
19. Termin i miejsce części jawnej przetargu:
- Przetarg odbędzie się w dniu 13.12.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, /sala konferencyjna – parter/ o godz. 9:00.
20. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
21. Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn,  pokój nr 115, tel. 87 429 39 64, e-mail;
 
BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-07 13:52:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-07 14:00:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-07 14:56:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1270 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2022-08-09
 
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGACH
 
Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /jednolity tekst Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm./ 
 
BURMISTRZ   MIASTA  I  GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
 1. Niewyodrębnionego lokalu użytkowego nr 2 w budynku przy ul. Szkolnej 1 (budynek byłego RCK)  o pow. użyt. 569,89 m², pow. całkowita 984,82 m² (z pow. przynależną: piwnica 104,51 m², strych 310,42 m²) oraz sprzedażą 927/1000 części w budynku i w działce nr 126/25 o pow. 519 m², opisana w księdze wieczystej  nr OL1G/00031712/5. Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Ogrzewanie budynku lokalne z kotła gazowego usytuowanego w podpiwniczeniu.
Nieruchomość nie jest obciążona hipotekami. Nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i usługi nieuciążliwe /6.MW/Ua/. Nieruchomość znajduje się w strefie konserwatorskiej – historyczny układ urbanistyczny.
Cena  wywoławcza wynosi 2.000.000,00 zł /netto/, wadium 200.000,00 zł, minimalne postąpienie 20.000,00 zł.
Do ceny ustalonej na przetargu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.
 
I przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2022 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter/.
1) Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do 06 października 2022 roku na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Wadium wpłacone przelewem powinno znajdować się na rachunku Gminy Ryn w dniu 06 października 2022 r.
2) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet  ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3) Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego  rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4) Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
5) Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia /ustawa z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości  przez cudzoziemców/.
6) Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
7) Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu wraz z podatkiem VAT  musi
nastąpić do dnia zawarcia umowy notarialnej.
8) Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9) Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 115, tel. 87 429-39-64, e-mail: .
BURMISTRZ
Jarosław Filipek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-09 11:30:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-09 11:32:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-10 13:42:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4316 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji