ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę pomostu drewnianego stałego na działce nr geod. 1 obręb Rybical stanowiącej Jezioro Ryńskie na wysokości działki gruntowej nr geod. 161/4 obręb Rybical, gmina Ryn, powiat giżycki

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-05 11:51:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-05 11:56:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-05 11:56:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
49 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 8 października 2021 r., znak: BI.RUZ.4210.46.2021.AT udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodno-prawnego na wykonie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych oraz melioracyjnych, regulacje wód, prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące mostów, rurociągu, kabli (energetycznych, srk i telekomunikacyjnych) w rurociągach osłonowych, prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, na usługę wodnę, tj. odprowadzanie do wód, urządzeń wodnych i do ziemi wód opadowych i roztopowych z systemu odwodnienia linii kolejowej i infrastruktury towarzyszącej (drogowej), dokonania zgłoszenia wodno-prawnego w ramach zadania pn."Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją, odcinek B: Giżycko (bez stacji) - Korsze (ze stacją) od km 152,800 do 202,825"

Załączniki

Pobierz dane XML Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 8 października 2021 r., znak: BI.RUZ.4210.46.2021.AT udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodno-prawnego na wykonie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych oraz melioracyjnych, regulacje wód, prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące mostów, rurociągu, kabli (energetycznych, srk i telekomunikacyjnych) w rurociągach osłonowych, prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, na usługę wodnę, tj. odprowadzanie do wód, urządzeń wodnych i do ziemi wód opadowych i roztopowych z systemu odwodnienia linii kolejowej i infrastruktury towarzyszącej (drogowej), dokonania zgłoszenia wodno-prawnego w ramach zadania pn."Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją, odcinek B: Giżycko (bez stacji) - Korsze (ze stacją) od km 152,800 do 202,825" Drukuj informację Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 8 października 2021 r., znak: BI.RUZ.4210.46.2021.AT udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodno-prawnego na wykonie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych oraz melioracyjnych, regulacje wód, prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące mostów, rurociągu, kabli (energetycznych, srk i telekomunikacyjnych) w rurociągach osłonowych, prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, na usługę wodnę, tj. odprowadzanie do wód, urządzeń wodnych i do ziemi wód opadowych i roztopowych z systemu odwodnienia linii kolejowej i infrastruktury towarzyszącej (drogowej), dokonania zgłoszenia wodno-prawnego w ramach zadania pn."Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją, odcinek B: Giżycko (bez stacji) - Korsze (ze stacją) od km 152,800 do 202,825"

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-05 11:21:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-05 11:22:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-05 11:22:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
52 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykonanie usług geodezyjnych.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
                                        (strona internetowa BIP/tablica ogłoszeń UMiG Ryn)
 
 1. Zamawiający: Gmina Ryn z siedzibą ,ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem    wprowadzonym Zarządzeniem nr 5/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn oraz jednostkach organizacyjnych i samorządową instytucję kultury Gminy Ryn.
 3. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Ryn.
 4. Termin wykonania zamówienia: w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 5. Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2022 r. do godz. 1500. 
 6. Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2,11-520 Ryn.
 7. Forma składania ofert: pisemna oferta zawierająca ceny netto i brutto na poszczególny rodzaj usług /wg załączonego wykazu/.
 8. Osoba do kontaktu: Natalia Bitowt, tel. 87 429-39-64,e-mail: .
 9. Nr postępowania: B/N.271.2.2.2022.
Załącznik – wykaz usług można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 115 i w BIP Gminy Ryn w zakładce ogłoszenia www.bip.miastoryn.pl .
Ryn, dnia 02.12.2022 r.
 
 Burmistrz
Jarosław Filipek
 

Załączniki

 • Wykaz (DOC, 30 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-12-02 10:49:25 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-02

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-02 10:47:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-02 10:48:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02 10:49:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
137 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykonanie usług rzeczoznawcy majątkowego.

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                            OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
                                        (strona internetowa BIP/tablica ogłoszeń UMiG Ryn)
 
 1. Zamawiający: Gmina Ryn z siedzibą ,ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
 2. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem    wprowadzonym Zarządzeniem nr 5/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 roku Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn oraz jednostkach organizacyjnych i samorządową instytucję kultury Gminy Ryn.
 3. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie usług rzeczoznawcy majątkowego – wyceny nieruchomości na terenie miasta i gminy Ryn.
 4. Termin wykonania zamówienia: w okresie od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 5. Termin składania ofert: do dnia 16 grudnia 2021 r. do godz. 1500. 
 6. Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2,11-520 Ryn.
 7. Forma składania ofert: pisemna oferta zawierająca ceny netto i brutto na poszczególny rodzaj usług /wg załączonego wykazu/.
 8. Osoba do kontaktu: Natalia Bitowt, tel. 87 429-39-64, e-mail: .
 9. Nr postępowania: B/N.271.1.2.2022.
Załącznik – wykaz usług można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 115 i w BIP Gminy Ryn w zakładce ogłoszenia www.bip.miastoryn.pl .
 
Ryn, dnia 02.12.2022 r.
Burmistrz
Jarosław Filipek

Załączniki

 • Wykaz (DOC, 43 KiB) Data wprowadzenia do BIP: 2022-12-02 10:44:38 | Data wytworzenia informacji: 2022-12-02

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-02 10:43:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-02 10:44:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-02 10:44:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
135 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Znak: BB.6721.7.2022(13)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Ryn, dnia 16.11.2022 r.
Znak: BB.6721.7.2022(13)
 
 
OB W I E S Z C Z E N I E 
o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Prażmowo z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j.: Dz. U. z 2022 poz. 503, z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (t.j.: Dz. U. z 2022 poz. 1029, z późn. zm.) obwieszczam o podjęciu przez Radę Miejską w Rynie uchwały Nr XLV/368/22 z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Prażmowo.
Zainteresowani mogą składać wnioski do opracowywanego projektu planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego planu. Wnioski należy składać w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Wnioski  mogą być wnoszone:
 • w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn;
 • w formie ustnej do protokołu w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 115;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: ;
Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 2070 , z późn. zm.):
 • opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
 • opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła
 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO") informuję, że:
 
 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych –
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosków zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji;
 6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
 7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-29 14:50:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-29 14:50:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-29 14:50:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
197 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszenie Znak: BB.6733.17.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 28.11.2022 r.
Znak: B/B.6733.17.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
       Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 28.11.2022 r. została wydana decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., na działce o nr ewidencyjnym 19, obręb Tros, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-29 14:45:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-29 14:45:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-29 14:45:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
195 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Starostwa Powiatowego znak: WB.6740.19.2022, z dnia 16.11.2022 r., informujące, o tym iż materiał dowodowy jest wystarczający do rozpoznania wniosku w sprawie pozwolenia na wydanie pozwolenia na budowę portu żeglarskiego z kanałem wejściowym z jeziora Jagodne (dz. nr geod. 262, obręb 0004 Jagodne Wielkie, gmina Miłki) zlokalizowanego na działkach nr geod. 87/3 i 87/6, obręb Szymonka, gmina Ryn

Akapit nr 1 - brak tytułu

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-22 08:23:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-22 08:24:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-22 08:24:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
414 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszenie Znak: BB.6733.19.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 15.11.2022 r.
Znak: B/B.6733.19.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 10.11.2022 r. (data wpływu 10.11.2022 r.) złożony przez Pana Jerzego Krzywickiego, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na działkach o nr ewidencyjnych 481, obręb Szymonka, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-18 13:50:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-18 13:50:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-18 13:51:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
497 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Znak: BB.6721.1.2.2020/22

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Rybical, gmina Ryn
 
            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr XIX/140/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach geodezyjnych: 2, 5/2 i 5/3, położonych w obrębie geodezyjnym Rybical, gmina Ryn
 
z a w i a d a m i a m
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Rybical, gmina Ryn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach od 18.11.2022 r. do 9.12.2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 115, w godzinach pracy urzędu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 7.12.2022 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, w sali konferencyjnej o godzinie  11.00.
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu.  Uwagi należy składać do Burmistrza Rynu w formie papierowej na adres: Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub systemu teleinformatycznego ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.12.2022 r. Wnoszący uwagę podaje swoje imię  i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania albo siedziby,  a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-09 14:04:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-09 14:05:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-16 14:49:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
821 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WJM.042.1.2021/7 informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizowanego dokumentu pn. Wielkie Jeziora Mazurskie 2030 – Strategia rozwoju obszaru funkcjonalnego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-09 13:12:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-09 13:13:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-09 13:13:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
785 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji