ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Inne ogłoszenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                        Ryn, dnia 17.06.2024r.
 
                                                                                  
                          
                                                                                                  MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY RYN
 
                                                      
 
            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2024 roku poz.609) zwołuję III Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 26 czerwca br. godz. 12:00.
Obrady odbędą się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2 – sala konferencyjna – na parterze.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 28 maja br.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
6. Raport o stanie Gminy Ryn za 2023 r. Druk 1
         1) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
         2) debata
         3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn wotum zaufania.  
             Druk 2
7. Wykonanie budżetu Gminy za 2023 r. Druk 3
1) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
2) rozpatrzenie sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r. oraz informacji o stanie mienia, dyskusja
3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ryn za 2023 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Druk 4
4) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu. Druk 5
5) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium. Druk 6
6) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej.  Druk 7                                             
          7) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze  
              sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok. Druk 8
8) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.     
    Druk 9
  8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
      przestrzennego Miasta Ryn w obszarze A, C, D. Druk 10
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
    fragmentu Miasta Ryn w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 423 i 424. Druk 11
10.Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieodpłatnego od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa  
     nieruchomości oznaczonej nr 71/13 w obrębie Wejdyki oraz nr 6/71 i nr 6/72 w obrębie Tros. Druk 12
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2024r. Druk 13
12. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela reprezentującego Gminę Ryn w  
      Stowarzyszeniu ,,Wielkie Jeziora Mazurskie 2020”. Druk 14
13. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. Druk 15
14. Wolne wnioski i informacje.  
15. Zamknięcie posiedzenia.                         
 
Zawiadomienie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie:  www.esesja.pl/ryn    
 
                                                                                Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
                                                                                                 Andrzej Mieczkowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Jurczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-17 12:11:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-17 12:13:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-17 15:54:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: BB.6733.3.2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 05.06.2024 r.
Znak: B/B.6733.3.2024
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia, że w dniu 05.06.2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na działce o nr ewidencyjnym 87, obręb Rybical, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-05 14:12:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-05 14:13:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-05 14:13:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
558 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: BB.6733.2.2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 05.06.2024 r.
Znak: B/B.6733.2.2024
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia, że w dniu 05.06.2024 r. została wydana decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 numer „GIZ3201A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr ewidencyjnym 19, obręb Tros, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-05 14:11:20
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-05 14:11:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-05 14:11:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
558 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak: BB.6733.1.2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 03.06.2024 r.
Znak: B/B.6733.1.2024
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia, że w dniu 03.06.2024 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej SN-15kV i nN-0,4kV składającej się z:
- elektroenergetycznych linii kablowych doziemnych SN-15kV
- złączy kablowych SN-15kV
- słupowych stacji transformatorowych SN/nN;
- elektroenergetycznych linii kablowych doziemnych nN-0,4kV
- elektroenergetycznych linii napowietrznych nN-0,4kV
na działkach o nr ewidencyjnych 19/2, 19/4, 19/5, 21, 22, 23, 25, 29, 29/10, 29/11, 30, 33/1, 33/2, 31/5, 35/1, 35/10, 35/23, 35/24, 37, 40/3, 85, 85/3, 85/4, 85/6, 86, 88, 98, 100/1, 102/1, 102/2, 103/1, 105, 106, 110/2, 111, 113, 114/6, 116/2, 116/3, 116/4, 126, 126/3, 128, 133/2, 135, 156/1, 156/2, 161/1, 161/2, 162, 163/1, 165, 169, 170, 172/1, 176/1, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 199 obręb Słabowo, oraz działki o nr ewidencyjnych 1/1, 2/7, 15/5, 122/1, 289/1, 292/1, 293/1, 472, obręb Wejdyki, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-05 14:09:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-05 14:09:34
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-05 14:09:34
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

ZAWIADOMIENIE Wykonując dyspozycję art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamiam, że materiał dowodowy jest wystarczający do rozpoznania wniosku w postepowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1726N Ryn- Stara Rudówka- dr. woj. nr 643 oraz drogi nr 1789N Ryn ławki- dr. woj. 642 w miejscowości Ryn

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Pawelczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-04 13:14:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Pawelczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-04 13:15:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawelczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-04 13:15:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
624 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Starosty Giżyckiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę Nr 180.2024 w sprawie zmiany decyzji pozwolenia na budowę nr 118.2012 z dnia 03.04.2012 r. znak: WB.6740.62.2012 dotyczącego budowy Biogazowni rolniczej o mocy 1,0MW w miejscowości Głąbowo, na działce numer 256/4, 270/10, 270/9, 270/6 (pierwotnie 256/3), obręb 0002 Knis, gmina Ryn

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-04 11:01:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-04 11:03:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-04 11:03:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IDŚ.6220.5.2024.EK obwieszczenie Burmistrza Miasta Mikołajki o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek: Platan Projekt 6 sp. z o.o., ul Poleczki 23, 02-822 Warszawa, zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie portu żeglarskiego i kompleksu zabudowań bazy usług hotelowo-gastronomicznych na dz. ew. nr 5/4 i 113 obręb Tałty, gm. Mikołajki”.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-06-03 09:33:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-06-03 09:38:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-06-03 09:38:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
644 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie znak B/B.6733.7.2023

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 28.05.2024 r.
Znak: B/B.6733.7.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia, że w dniu 28.05.2024 r. została wydana decyzja w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 03.04.2024 r. znak: B/B.6733.7.2023, dotyczącej rozbudowy/przebudowy drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie chodnika w miejscowości Prażmowo, na częściach działek o nr ewidencyjnych 310, 164, 162, obręb Prażmowo, gmina Ryn.
W zakresie dotyczącym zmiany punkt 2., ppkt 3) lit. d):
Było: odprowadzanie wód opadowych – na własny teren inwestycji, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych;
Zmiana na: odprowadzanie wód opadowych – na własny teren inwestycji, do dołów/studni chłonnych lub zbiorników retencyjnych;
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-28 12:23:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-28 12:23:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-28 12:23:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
785 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn-Giżycko” dla części pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 592 na odcinku Kętrzyn-Giżycko” odcinek: Karolewo-Giżycko od km 3+100 do km 27+627,17 drogi wojewódzkiej nr 592.

Akapit nr 1 - brak tytułu

     

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Pawelczyk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-24 10:02:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Pawelczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-24 10:03:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Pawelczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-24 10:06:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie: BB.6733.4.2024

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 17.05.2024 r.
Znak: B/B.6733.4.2024
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadamia się, że na wniosek wniosek z dnia 16.05.2024 r. złożony przez Pana Rafała Drobot działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV i nn 0,4kV, na działce o nr ewidencyjnym 121/29, obręb Rybical, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 115, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-05-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-05-20 09:43:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-05-20 09:43:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-20 09:43:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji