ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXV/496/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopad 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ryn na nieruchomości należące do osób fizycznych, położonych w obrębie Ławki, gm. Ryn.
Nr aktu prawnego
LXV/496/23
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXV/495/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopad 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr 74/3 położonej w obrębie Rybical.
Nr aktu prawnego
LXV/495/23
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2023-11-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXV/494/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Ryn konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Ryn na 2025 rok oraz wymagań, jakie powinien spełnić projekt budżetu obywatelskiego
Nr aktu prawnego
LXV/494/23
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/493/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta - przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Ryn
Nr aktu prawnego
LXIV/493/23
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/492/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2023-20231.
Nr aktu prawnego
LXIV/492/23
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/491/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LXIV/491/23
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/490/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/384/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w obszarze A, B, C, D.
Nr aktu prawnego
LXIV/490/23
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/489/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zamknięcia cmentarzy na terenie Gminy
Nr aktu prawnego
LXIV/489/23
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/488/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Ryn na rok 2024”.
Nr aktu prawnego
LXIV/488/23
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2023-10-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LXIV/487/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu
Nr aktu prawnego
LXIV/487/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji