ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Uchwały Rady Miejskiej

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LX/456/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu
Nr aktu prawnego
LX/456/23
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LX/455/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LX/455/23
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LX/454/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego stawki i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Nr aktu prawnego
LX/454/23
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LX/453/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Ryn prowadzenia zadania z zakresu działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Nr aktu prawnego
LX/453/23
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LX/452/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XLIX/406/10 z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Ryn za I półrocze oraz określenia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury.
Nr aktu prawnego
LX/452/23
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LX/451/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującemu strażakom ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych
Nr aktu prawnego
LX/451/23
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2023-05-30
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LX/450/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Rybical, gmina Ryn
Nr aktu prawnego
LX/450/23
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2023-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIX/449/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2023 - 2031.
Nr aktu prawnego
LIX/449/23
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2023-05-10
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LIX/448/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LIX/448/23
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2023-04-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
Uchwała Nr LVIII/447/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023 r.
Nr aktu prawnego
LVIII/447/23
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji