ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko pracy ds. pracowniczych i mieszkalnictwa

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2017-08-08

Ogłoszono dnia: 2017-08-08 przez Barbara Kowalska

Termin składania dokumentów: 2017-08-28 15:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2017

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. obywatelstwo polskie
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
4. wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: administracja, ekonomia)
b. Wymagania dodatkowe:
1. znajomość obsługi komputera
2. umiejętność pisania tekstów
3. znajomość programów biurowych
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww stanowisku.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Zadania w zakresie obsługi gminnych zasobów komunalnych administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym,
2. Prowadzenie całości spraw związanych z dodatkami mieszkaniowymi, energetycznymi i innymi
3. Prowadzenie spraw pracowniczych w zakresie płac i innych z tym związanych.

V. Wymagane dokumenty:

1. życiorys (CV)
2. list motywacyjny
3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
4. kopie świadectw pracy oraz kwalifikacji i uprawnień zawodowych;
5. oświadczenie kandydata o niekaralności
6. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
7. oświadczenie kandydata o treści : „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 922).
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-08-28 15:00:00
b. Sposób:
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Stanowisko pracy ds. pracowniczych i mieszkalnictwa” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn,  ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w terminie do dnia  28 sierpnia 2017r. 
c. Miejsce:
Urząd Miasta i Gminy Ryn,  ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w terminie do dnia  28 sierpnia 2017r. 

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce, rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 % .

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Barbara Kowalska Data wytworzenia informacji: 2017-08-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Kowalska Data wprowadzenia do BIP 2017-08-08 12:55:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-08-08 12:56:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-09-12 15:00:29
Artykuł był wyświetlony: 1843 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn