Stanowisko pracy księgowa ds. obsługi... - Szczegóły ogłoszenia - Urząd Miasta i Gminy Ryn
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 9/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Stanowisko pracy księgowa ds. obsługi administracyjnej i finansowej placówek oświatowych

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: ½ etatu

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2018-08-02

Ogłoszono dnia: 2018-08-02 przez Joanna Halicka

Termin składania dokumentów: 2018-08-17 14:00:00

Nr ogłoszenia: 9/2018

Zlecający: Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1. jest obywatelem polskim,
2. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
3. pełna  zdolność do czynności prawnych, pełnia praw publicznych,
4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
5. wykształcenie wyższe : ekonomiczne, rachunkowość
6. minimum 2 letni staż pracy
 
b. Wymagania dodatkowe:
1. kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
2. znajomość obsługi komputera w tym edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego
3. znajomość przepisów dotyczących rachunkowości, finansów publicznych, ustawy Karta Nauczyciela

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- analizowanie realizacji budżetu w zakresie oświaty
- prowadzenie rachunkowości Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie zgodnie z obowiązującymi przepisami
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
- dokonywanie występnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych 
     - realizuje dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca administracyjno- biurowa z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych, ½ etatu- 20 godzin tygodniowo.
Miejsce i otoczenie organizacyjno– techniczne stanowiska pracy:
- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy,
- pomieszczenie biurowe znajduje się na piętrze – brak windy.
 

V. Wymagane dokumenty:

1. CV
2. List motywacyjny,
3. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
4. Kopie dokumentów potwierdzające wymagany staż pracy
     5. Podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Księgowa ds. obsługi administracyjnej i finansowej placówek oświatowych,
6. Podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7. Podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. Podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby niezbędne do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08 1997 r. o ochronie danych osobowych ( (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-08-17 14:00:00
b. Sposób:
 
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Księgowa ds. obsługi administracyjnej i finansowej placówek oświatowych” w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowej 2, 11-520 Ryn, w terminie do dnia  17 sierpnia 2018 r. do godz.14.00.
 
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowej 2, 11-520 Ryn,
 

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w jednostce, rozumieniu  przepisów o rehabilitacji zawodowej i  społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6 %
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Joanna Halicka Data wytworzenia informacji: 2018-08-02 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Joanna Halicka Data wprowadzenia do BIP 2018-08-02 23:25:15
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-02 23:26:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-02 23:26:59
Artykuł był wyświetlony: 56 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu