ˆ

Wykazy / przetargi

Szczegóły informacji

Ogłoszenie o przetargu

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-09 10:15:18 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-09 10:15:25 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2018-04-09
 
 
O G Ł O S Z E N I E    O   P R Z E T A R G U
 
Na podstawie art.37 ust. 4, art.38, art.40 i art.41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  /jednolity tekst  Dz. U. z 2018r., poz. 121/ oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań  na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r.,
poz.1490/
 
BURMISTRZ  MIASTA I GMINY  RYN
 
ogłasza publiczny  przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki gruntu o pow. 18m², stanowiącej część nieruchomości oznaczonej nr 1/193,  położonej przy ul. Mazurskiej w Rynie /za budynkiem nr 12 – w I rzędzie za drogą - za czwartym garażem/, opisanej w KW
nr 22643. Przeznaczenie – pod garaż typu „blaszak”. Okres dzierżawy - 5 lat.
Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego  wynosi  72,-zł  plus 23% VAT.
Wadium - 20,-zł.  Minimalne postąpienie  –10,-zł.
Dzierżawca ponadto będzie opłacał podatek od nieruchomości.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w terminie nie później niż do dnia 07 maja 2016r. na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko O/Ryn.
Przetarg  odbędzie się w dniu 10 maja 2018 roku o godz. 1100 w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2 /sala konferencyjna - parter/.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał  zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom  przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej.
Uchylenie się kandydata na dzierżawcę wyłonionego w drodze przetargu od zawarcia umowy dzierżawy w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, powoduje przepadek wadium na rzecz Gminy Ryn.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.
Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój nr 102, tel. 87 429-39-64, e-mail;
 
BURMISTRZ
inż. Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Pożaroszczyk Data wytworzenia informacji: 2018-04-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Pożaroszczyk Data wprowadzenia do BIP 2018-04-09 10:15:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-09 10:15:25
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-09 10:15:25
Artykuł był wyświetlony: 1719 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn