ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Znak: B/B.6733.08.2018

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-06-13 14:06:44 Informacja ogłoszona dnia 2018-06-13 14:25:39 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 13.06.2018 r.
 
Znak: B/B.6733.08.2018
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
        Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, 1566) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149) zawiadamia się, że na wniosek z dnia z dnia 07.06.2018 r. (data wpływu 12.06.2018 r.) złożony przez P4 Sp.
z o.o., reprezentowane przez Pana Macieja Urbanka, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, zlokalizowanej na działce o nr ewid. 40/3 obręb 07 Mioduńskie, gmina Ryn.
 
 
      Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
      Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2018-06-13 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2018-06-13 14:06:44
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-06-13 14:25:39
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-13 14:25:39
Artykuł był wyświetlony: 1878 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn