ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Znak: B/B.6730.44.2017

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-10-12 12:00:39 Informacja ogłoszona dnia 2017-10-12 12:00:48 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

B/B.6730.44.2017
Ryn, 12.10.2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 
 
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
 
            Na podstawie art. 49 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
 
ZAWIADAMIAM
 
o zakończeniu z dniem 12.10.2017 r. postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:
budowie domu jednorodzinnego na działce o nr ewidencyjnym 254/40, obręb Prażmowo, gmina Ryn.
 
W związku z powyższym, na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję,
iż przysługuje stronom prawo zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w sprawie, jak również prawo wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów. Z treścią dokumentacji sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, pok nr 30, tel. 87-429-39-79
 
Pouczenie
 
Po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, zawiadomienie             o zakończeniu postępowania w przedmiotowej sprawie uważa się za doręczone stronom postępowania – zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
 
Miejsce publikacji:
 
1.      Strony postępowania: poprzez obwieszczenie ogłoszone publicznie: w BIP UMiG Ryn oraz na tablicach ogłoszeń w UMiG Ryn oraz tablica ogłoszeń w miejscowości Prażmowo – zgodnie z art. 49 Kpa.
2.      a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyla informację: Natalia Bimbir Data wytworzenia informacji: 2017-10-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Natalia Bimbir Data wprowadzenia do BIP 2017-10-12 12:00:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-12 12:00:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-10-12 12:00:48
Artykuł był wyświetlony: 1885 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn