ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki na koniec okresu trwałości projektu

Szczegóły informacji

Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki na koniec okresu trwałości projektu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Ryn

Termin składania ofert / wniosków: 2018-01-10 15:00:00

Treść:

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
 
  1. Opis przedmiotu zamówienia.
Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki na koniec okresu trwałości projektu.
 
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie audytu projektu w okresie trwałości dla zrealizowanego przez Gminę Ryn projektu pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki w zakresie weryfikacji zgodności realizacji z założeniami określonymi w umowie oraz we wniosku o dofinansowanie projektu, w szczególności:
1) Gotowość organizacyjna Beneficjenta.
2) Audyt zgodności projektu w zakresie finansowym.
3) Audyt zgodności realizacji projektu.
4) Wizyta na miejscu realizacji projektu.
5) Audyt zgodności prowadzenia i archiwizowania dokumentacji.
6) Audyt zgodności projektu z politykami wspólnotowymi.
7) Audyt w zakresie zasad informacji i promocji.
Wartość zadania 6 052 356,58 zł, w tym dofinansowanie 4 507 840,79 zł.
Audyt należy wykonać zgodnie z wytycznymi dla Beneficjentów dotyczące standardów audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
 
 
  1. Termin składania ofert: do 10.01.2018 r. do godz. 15:00
  2. Termin wykonania zamówienia: do 24.01.2018 r.
  3. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Ryn ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn (sekretariat).
  4. Forma składania ofert: pisemna w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Audyt - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w obrębie miejscowości Ryn, Krzyżany, Słabowo, Wejdyki”.
 
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są:
tel. 87 429 39 70, Andrzej Żmijewski.
 
Wybór oferty nastąpi w oparciu o oferowaną cenę, zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 95 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30.000 euro netto.
 
Ryn, dnia 03.01.2018 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu