ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Przygotowanie i przeprowadzenie kolejnej edycji Festiwalu Kultury Średniowiecza Masuria w Rynie pn. „ Czas wojny , czas miłości” w dniu 12 sierpnia 2017 r.

Szczegóły informacji

Przygotowanie i przeprowadzenie kolejnej edycji Festiwalu Kultury Średniowiecza Masuria w Rynie pn. „ Czas wojny , czas miłości” w dniu 12 sierpnia 2017 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Ryn

Termin składania ofert / wniosków: 2017-04-10 15:00:00

Treść:

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:
 
Przygotowanie i przeprowadzenie kolejnej edycji Festiwalu Kultury Średniowiecza Masuria w Rynie pn. „ Czas wojny , czas miłości”   w dniu 12 sierpnia 2017 r.
 
- parada historyczna ulicami Rynu ( rycerze piesi i konni, zespół muzyki dawnej )
- pokazy walk rycerskich ( pomiędzy bractwami rycerskimi ) , turnieje : konne, piesze, łucznicze
- konkursy dla publiczności
- pokazy i warsztaty zanikającego rzemiosła ( kowalstwo, garncarstwo, wyplatanie z wikliny, kucie monet , kucharstwo – potrawy mięsne z rożna itp. )
- pokazy i nauka tańca średniowiecznego
- przygotowanie i przeprowadzenie ( przygotowanie szczegółowego – zgodnego z realiami scenariusza, scenografii, reżyserii i wykonanie) inscenizacji plenerowej w amfiteatrze nad jez. Ołów w Rynie związanego z historią ziemi ryńskiej .
  Sugerowany  czas spektaklu – 90 minut
- inne wydarzenia towarzyszące według propozycji oferenta
- zapewnienie niezbędnego nagłośnienia i oświetlenia przy realizacji wydarzenia ( w miejscu trwania pokazów i konkursów oraz podczas spektaklu w amifiteatrze nad jez. Ołów)
 
2. Termin składania ofert :  10 kwietnia 2017 r. do godziny 15
 
Za termin złożenia dokumentów przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Ryn. Dokumenty, które wpłyną po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane
 
3. Miejsce składania ofert :
Urząd  Miasta i Gminy w Rynie ul. Świerczewskiego 2 11-520 Ryn
 
4. Forma składania ofert :
W zamkniętej kopercie z adnotacją :  Festiwal Kultury Średniowiecza Masuria 2017 w Rynie
 
 5. Kryteria wyboru oferty:
- 80 % cena
- 20 % ilość uczestników ( aktorów ) koni
 
Wybór oferty nastąpi w oparciu o Zarządzenie Nr 74 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto.
 
6. Osoba do kontaktu:
Ewa Büttner tel. 87 429 39 60 mail: kady@miastoryn.pl

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu