ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2022 -2023 r. na terenie Gminy Ryn.

Status: archiwalne

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Ryn

Termin składania ofert / wniosków: 2022-09-30 14:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-09-30 14:15:00

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu 
(nr ogłoszenia BW.271.2.2022 z dnia 2022-09-20)
 
1. Zamawiający: Gmina Ryn z siedzibą, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego zgodnie z Regulaminem zamówień publicznych wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nr 5/1/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn oraz jednostkach organizacyjnych.
3. Tytuł zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w  okresie 2022 -2023 r. na terenie Gminy Ryn.
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2023 r.
5. Termin składania ofert: 30 września 2022 r. do godz. 14:00.
6. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
7. Osoby do kontaktu: Krzysztof Ptaszczuk tel. 87/429-39-66
8. Nr postępowania: BW.271.2.2022
 
Ryn, dnia 21.09.2022 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Jarosław Filipek

Załączniki