ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-12 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach geodezyjnych 101/15, 118/17, 118/18, 121/17 i 121/18 położone w obrębie geodezyjnym Rybical, gm. Ryn – w części obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 101/44, obręb Rybical, gmina Ryn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Protokół z wyboru wykonawcy (PDF, 295.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-06-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-22 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej działki o numerach ewidencyjnych 423 i 424
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Protokół z wyboru wykonawcy (PDF, 251.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa sprzętu multimedialnego, komputerowego i pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 319.6 KiB)
 • SIWZ z załącznikami (PDF, 846.1 KiB)
 • Załączniki SIWZ (edycja) (DOC, 797.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 277.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 433.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-10-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup samochodu osobowego 9-cio miejscowego, specjalnie przystosowanego do przewozu osoby na wózku inwalidzkim
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 250.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 656.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (do edycji) (DOCX, 244.7 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 155.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 232.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 280 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-07-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 130013N Ławki Małe-Mioduńskie, gmina Ryn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 256.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 546.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (do edycji) (DOC, 352.5 KiB)
 • Załącznik do SIWZ - dokumentacja projektowa (7Z, 13.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 260.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 328.1 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-07-06
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla jednostki OSP Sterławki Wielkie, gmina Ryn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 252.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 760.9 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (do edycji) (DOC, 484.5 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 537 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 242.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 286.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci do szkół w Rynie na podstawie biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 260.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2 MiB)
 • Załączniki SIWZ (do edycji) (DOC, 11 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP (PDF, 187.6 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 237.6 KiB)
 • SIWZ po zmianch (PDF, 2 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (do edycji) po zmianach (DOC, 390.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 311.6 KiB)
 • Informacja o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty (PDF, 557.5 KiB)
 • Informacja o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty (PDF, 534.5 KiB)
 • Informacja o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty (PDF, 639.9 KiB)
 • Informacja o wykluczeniu wykonawcy i odrzuceniu oferty (PDF, 560.5 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 531.9 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu czynności (PDF, 411.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 502 KiB)
 • Zawiadomienie o uniewaznieniu wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 327.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 3 (PDF, 514.6 KiB)
 • Zawiadomienie o uniewaznieniu wyboru najkorzystniejszej oferty (PDF, 310.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 541.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej 130504N – ul. Tadeusza Kościuszki w Rynie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 255.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 612.4 KiB)
 • Załączniki SIWZ do edycji (DOC, 357.5 KiB)
 • Załączniki SIWZ - Dokumentacja techniczna (7Z, 34.6 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 307.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 394.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-06-18
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przegląd oraz aktualizacja obszarów i granic aglomeracji Ryn”.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załącznik Nr 1 - OFERTA AGLOMERACJA (DOC, 48.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu. (PDF, 1.4 MiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty. (PDF, 274.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-06-08
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont drogi gminnej w miejscowości Sterławki Wielkie, gmina Ryn
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie BZP (PDF, 254 KiB)
 • SIWZ (PDF, 614.9 KiB)
 • Załączniki SIWZ do edycji (DOC, 357 KiB)
 • Załaczniki SIWZ - Dokumentacja techniczna (7Z, 27.3 MiB)
 • Pytania i odpowiedzi (PDF, 158.5 KiB)
 • SST Oświetlenie (PDF, 1 MiB)
 • Opinia geotechniczna (ZIP, 4 MiB)
 • SST Wykopy (PDF, 952.3 KiB)
 • Pytania i odpowiedzi 2 (PDF, 145.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 298.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF, 438.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji