ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej w RynieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej w Rynie

Szczegóły informacji

Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Ogrodowej w Rynie

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Inny - poniżej 30.000,00 euro

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Ryn

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: ZP.271.2.2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-03-20 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-03-20 12:15:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat I piętro)

Ogłoszono dnia: 2015-03-12 przez Aleksander Szczepański

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu

 
1. Zamawiający: Gmina Ryn z siedzibą, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn
2. Tryb udzielenia zamówienia: postepowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Ryn Nr 74 z dnia 26.06. 2014r. w sprawie zasad dokonywania zakupu usług, dostaw i robót budowlanych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Ryn o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartość kwoty 30 000 euro.
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
a) opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę i kanalizację sanitarną dla Terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Rynie do uzgodnienia z Zamawiającym;
b) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
c) projekt powinien obejmować wyłącznie doprowadzenie głównej sieci wodno-kanalizacyjnej do granic terenu Rodzinnych Ogrodów Działkowych, (szczegółowe rozprowadzenie sieci wod-kan do poszczególnych działek obejmował będzie odrębny projekt wykonany przez Zarząd RODz.)
4. Dane wstępne:
a) liczba działek – 243,
b) drogi – gminna i krajowa,
c) obszar chronionego krajobrazu – Kraina Wielkich Jezior Mazurskich,
d) przybliżona długość sieci kanalizacyjnej – ok.1300m,
e) przybliżona długość sieci wodociągowej – ok.1300m.
5. Wykonawca uzyska lub wykona na własny koszt:
a) mapy do celów projektowych w wersji cyfrowej,
b) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z mapami ewidencyjnymi w skali 1:5000 i wykazem stron postępowania (wykaz działek i właścicieli),
c) badania, decyzje, uzgodnienia i opinie niezbędne do opracowania dokumentacji.
6. Wymagania dotyczące formy i zawartości dokumentacji:
Dokumentacja winna być zatwierdzona ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę i powinna zawierać:
a) projekt budowlano- wykonawczy 5 egz.
b) przedmiar robót 2 egz.
c) kosztorys inwestorski 2 egz.
d) specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót 3 egz.
e) raport oddziaływania na środowisko jeżeli w postepowaniu o wydanie decyzji środowiskowej zostanie stwierdzone konieczność jego sporządzenia 3egz.
f) wersja elektroniczna całego projektu 1 egz.
7. Termin wykonania zamówienia (z pozwoleniem na budowę) – 15 grudzień 2015 r.
8. Termin składania ofert: 20 marzec 2015r. do godz. 12.00
9. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn (sekretariat) w zamkniętej kopercie z podaniem ceny netto i brutto za opracowanie. Kopertę należy opisać: „Przetarg na projekt sieci wod-kan. dla RODz w Rynie”.
10. Osoba do kontaktu: Aleksander Szczepański, tel. 87/429-39-70.

Ryn, dnia 12.03.2015 r.
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
(-) Józef Karpiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Aleksander Szczepański
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-03-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksander Szczepański
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-12 11:42:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Żmijewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-12 11:43:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Żmijewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-16 11:30:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3720 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony