ˆ

Zamówienia publiczne do 30 000 Euro

Filtr listy informacji

Lista informacji

Lp Data publikacji Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp1
Data ogłoszenia
2023-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-01 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych
Status zamówienia
aktualne
Załączniki
  • Wzór oferty realizacji zadania publicznego (DOCX, 54.5 KiB)
  • Wzór umowy o realizację zadania publicznego (DOCX, 58.4 KiB)
  • Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (DOCX, 40.3 KiB)
  • Zal. Nr 1 - Karta Oceny Formalnej (DOCX, 16 KiB)
Lp2
Data ogłoszenia
2023-01-11
Termin składania ofert / wniosków
2023-02-01 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Ryn o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn w 2023 roku.
Status zamówienia
aktualne
Załączniki
  • Wzór oferty realizacji zadania publicznego (DOCX, 54.5 KiB)
  • Wzór umowy o realizację zadania publicznego (DOCX, 58.4 KiB)
  • Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego (DOCX, 40.3 KiB)
  • Zal. Nr 1 - Karta Oceny Formalnej (DOCX, 16 KiB)