ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 13Drukuj informację Ogłoszenie numer: 13

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Specjalista ds zamówień publicznych

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu:

Ilość etatów:

Wydział: -

Data udostępnienia: 2013-05-21

Ogłoszono dnia: 2013-05-21 przez Administrator

Termin składania dokumentów: 2013-05-31 00:00:00

Nr ogłoszenia: 13

Zlecający: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
• obywatelstwo polskie
• wykształcenie wyższe
• doświadczenie w pracy
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych
• znajomość przepisów: Prawo zamówień publicznych oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie – umiejętność interpretacji przepisów dotyczących zamówień publicznych
• samodzielność i dobra organizacja pracy
• umiejętność negocjacji

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
• sporządzanie umów o zamówienie publiczne,
• udział w pracach komisji przetargowej,
• prowadzenie korespondencji (odpowiedzi na zapytania, zawiadomienia, pisma wynikające z procedur odwoławczych itp.),
• ocena formalno-prawna składanych ofert (weryfikacja prawidłowości i kompletności dokumentacji przetargowej sporządzonej w postępowaniach o zamówienie publiczne),
• sporządzanie opinii prawnych dotyczących zamówień publicznych,
• udział w opracowywaniu wzorów dokumentacji stosowanych w Dziale Zamówień Publicznych;
• sprawozdawczość dotycząca PZP.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Specjalista ds. zamówień publicznych – praca wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w ramach realizacji projektu systemowego pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”. Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

V. Wymagane dokumenty:

• aktualne CV
• list motywacyjny
• kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie
• oświadczenie o niekaralności następującej treści:
„Oświadczam, że nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne.
Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych (zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt. 2 ustawy o pracownikach samorządowych/Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 14580.
• oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych jako sposób zapobiegania wykluczeniu społecznemu”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr. 223, poz. 1458)”

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2013-05-31 00:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 31.05.2013r. na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn, z dopiskiem: „specjalista ds. zamówień publicznych”.
Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń MGOPS Ryn.
c. Miejsce:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, ul. Świerczewskiego 2, 11-520 Ryn

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Administrator
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Kowalska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-21 13:37:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-21 13:37:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-04 15:10:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1492 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony