ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2022/MGOPSDrukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2022/MGOPS

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Opiekun osób starszych i chorych

Miejsce pracy: Ryn

Wymiar etatu: pełen

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2022-08-05

Ogłoszono dnia: 2022-08-05

Termin składania dokumentów: 2022-08-19 11:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2022/MGOPS

Zlecający: Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie;
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • posiadanie prawa jazdy i własnego samochodu
b. Wymagania dodatkowe:
 • kwalifikacje do wykonywania pracy na w/w stanowisku (kierunkowe przygotowanie zawodowe lub ukończony kurs);
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 • umiejętność współpracy w zespole, odpowiedzialność
 • odporność na sytuacje stresowe,
 •  mile widziane doświadczenie w pracy z osobami starszymi i chorymi

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Wykonywanie usług pielęgnacyjnych, opiekuńczych i gospodarczych w domu osób starszych i chorych zgodnie z potrzebami indywidualnymi;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Praca  będzie wykonywana w ramach umowy o pracę.

V. Wymagane dokumenty:

 • CV ze zdjęciem,
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.)
 • inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2022-08-19 11:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub korespondencyjnie, w zamkniętej kopercie, w terminie do dnia 19.08.2022r. do godz. 1100  na adres:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, pok. 12, ul. Ratuszowa 2,11-520 Ryn, z dopiskiem: Nabór na stanowisko pracy opiekunka osób starszych i chorych.
Aplikacje, które wpłyną do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rynie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na BIP.
c. Miejsce:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie, pok. 25, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewa Modzelewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-08-05 13:40:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Halicka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-08-05 13:43:04
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Halicka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-08-05 13:50:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
41 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony