Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statystyka

Statystyki serwisu

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Deklaracja dostępności 4618
Gmina 21766
Informacje ogólne 12698
Statut Gminy 12431
Organy Gminy 22704
Rada Gminy 11216
Skład Rady 19823
Komisje 16346
Protokoły Sesji Rady Miejskiej 33790
Wyniki głosowań z sesji Rady Miejskiej 26552
Burmistrz 11762
Urząd 52361
Dane podstawowe 16150
Kadra kierownicza 21629
Stanowiska urzędnicze i pomocnicze 13788
Struktura organizacyjna Urzędu 10089
Komórki i kompetencje 23945
Regulaminy 4225
Regulamin organizacyjny 6645
Regulamin naboru 3021
Regulamin oceny 3283
Regulamin wynagradzania 3503
Oświadczenia majątkowe 11170
Oświadczenia majątkowe za rok 2023 1
Oświadczenia majątkowe za rok 2022 1690
Oświadczenia majątkowe za rok 2021 3537
Oświadczenia majątkowe za rok 2020 2840
Oświadczenia majątkowe za rok 2019 3662
Oświadczenia majątkowe za rok 2018 9287
Oświadczenia majątkowe za rok 2017 3678
Oświadczenia majątkowe za rok 2016 5756
Kontrole 3634
Kontrole zewnętrzne 20327
Raporty o stanie Gminy 3712
Kontakt 23068
Jednostki pomocnicze Gminy 20491
Jednostki organizacyjne Gminy 25365
Akty prawne 2122262
Uchwały Rady Miejskiej 2142796
Zarządzenia Burmistrza 2242251
Plany zagospodarowania przestrzennego i studium 23619
Dziennik Ustaw 0
Monitor Polski 0
Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego 0
Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne 334
Plany miejscowe 19228
Procedura 35
Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia mpzp 27
Projekt planu na etapie uzgodnień i opiniowania 27
Projekt planu na etapie konsulatacji społecznych 26
Projekt planu na etapie przedstawienia Radzie Miejskiej 137
Ogłoszenie o przyjęciu 14
Decyzje i rejestry 13514
Decyzje środowiskowe 54664
Decyzje celu publicznego 64680
Rejestr działalności regulowanej 6286
Rejestr Instytucji Kultury Gminy Ryn 7447
Zezwolenia 7093
Rejestr umów 7064
Zbiory danych osobowych 3117
Petycje 4698
Ogłoszenia 126038
Ogłoszenia o naborze 86285
Ogłoszenia aktualne 70351
Ogłoszenia w toku 35896
Wyniki naboru 226726
Zamówienia publiczne 377100
Zamówienia publiczne aktualne 172017
Zamówienia publiczne w toku 133069
Zamówienia publiczne archiwalne 144652
Wyniki zamówień publicznych 141483
Wyniki innych postępowań 102264
Zamówienia publiczne do 30 000 Euro 309849
Plan postępowań 8403
Wykazy / przetargi 768037
Informacja o dofinansowanie 6438
Inne ogłoszenia 838767
Procedury załatwiania spraw i prowadzone rejestry 17075
Działalność gospodarcza 19591
Ewidencja obiektów noclegowych 951
Zezwolenia Alkohol 766
Mieszkania z zasobów komunalnych 751
Ewidencja Ludności 19269
Akta Stanu Cywilnego 18491
Podatki i opłaty 30157
Podatki 2017 1790
Podatki 2018 2414
Podatki 2019 1603
Podatki 2020 1949
Podatki 2021 1300
Podatki 2022 1543
Podatki 2023 968
Podatki 2024 425
Opłata miejscowa 4575
Ochrona środowiska 11039
Planowanie przestrzenne 13803
Nieruchomości 7654
Drogownictwo 647
Dokumenty do pobrania 40578
Inne 4619
Wybory 12113
Referendum 4412
Wybory Prezydenta RP 13823
Wybory Parlamentarne 5596
Wybory do Sejmu i Senatu 9899
Wybory do Unii Europejskiej 3755
Wybory Samorządowe 26701
Wybory Uzupełniające 20443
Majątek i finanse 13025
Sprawozdania i informacje finansowe 52010
Budżet 71668
Wykaz mienia 5090
Informacje nie udostępnione 10947
Nieodpłatna Pomoc Prawna 11103
Klauzula informacyjna 2893
Ochrona środowiska 10814
Plany polowań zbiorowych 1044
Informacje 16491

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Wyszukiwarka 1
Statystyka 4854
Strona główna 14141
Instrukcja korzystania z BIP 9150
O Biuletynie 7218
Rejestr zmian 1438519
Redakcja Biuletynu 4793
Instrukcja obsługi 8196
Mapa serwisu 4745
Powiaty i gminy 4324
Urząd Marszałkowski 0
Strona główna 7685

Najnowsze informacje

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Ostatnio dodane do BIP 131978