ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-12-01

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:41:13 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Starosty Giżyckiego, o wydaniu decyzji Nr 404.2023 w sprawie zmiany decyzji nr 371.2021 z dnia 05.07.2021 r. znak WB.6740.256.2021 pozwolenia na budowę instalacji - elektrowni słonecznej o mocy do 1MW "Ryn C" wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Ryn, na działce numer 229/5 (pierwotnie 229/2), obręb 0012 Ryn, gmina Ryn Paulina Żmijewska
13:20:42 Upublicznienie elementu informacja Wykaz jawnych głosowań na LXV sesji Rady Miejskiej w Rynie w dniu 29 listopada 2023 r. Katarzyna Jasionowska
12:29:15 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 9/2023 Joanna Halicka
12:28:26 Deaktywacja wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 9/2023 Joanna Halicka
12:27:52 Upublicznienie wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 9/2023 Joanna Halicka
12:24:38 Deaktywacja wyników naboru elementu wakaty - ogłoszenie 9/2023 Joanna Halicka

Zmiany z dnia: 2023-11-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:21:46 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Prognoza Odziaływania na Środowisko MPZP Prazmowo - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Prażmowo Paulina Żmijewska
11:19:20 Usunięcie elementu załącznik do informacji Prognoza oddziaływania na środowisko Prażmowo - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Prażmowo Paulina Żmijewska

Zmiany z dnia: 2023-11-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:52:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji MPZP Uchwała rysunek Prażmowo - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Prażmowo Paulina Żmijewska
10:52:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Prognoza oddziaływania na środowisko Prażmowo - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części obrębu Prażmowo Paulina Żmijewska

Nawigacja między stronami listy informacji