ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2023-11-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:58:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji MPZP ŁAWKI RYŃSKI DWÓR - rysunek - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębie geodezyjnym Ławki - Ryński Dwór Paulina Żmijewska
14:58:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Prognoza OOŚ MPZP Ryński Dwór - Nazwa elementu do którego przynależy: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębie geodezyjnym Ławki - Ryński Dwór Paulina Żmijewska
14:53:13 Upublicznienie elementu informacja OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębie geodezyjnym Ławki - Ryński Dwór Paulina Żmijewska
12:56:36 Upublicznienie elementu informacja Uchwały Rady Miejskiej w Rynie, RIO w Olsztynie, Zarządzenia BMiG Ryn w sprawie budżetu na 2024 r. Agnieszka Kozłowska-Budka
09:58:53 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej na 2023 r.- aktualizacja - Nazwa elementu do którego przynależy: Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej na 2023 r. Agnieszka Kozłowska-Budka
08:03:51 Edycja elementu informacja Zawiadomienie o zwołaniu sesji Katarzyna Jasionowska
08:01:50 Upublicznienie elementu informacja Zawiadomienie o zwołaniu sesji Katarzyna Jasionowska

Zmiany z dnia: 2023-11-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:39:42 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, o skorygowaniu wniosku o pozwolenie na budowę w zakresie działek, na których będzie realizowana inwestycja pn.: "Rozbudowę i przebudowę linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją, Etap B2 Paulina Żmijewska
14:53:24 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją, Etap B2: Sterławki Wielkie (bez stacji) - Kętrzyn (ze stacją) od km 166,650 do km 181,000, w ramach zadania Paulina Żmijewska

Zmiany z dnia: 2023-11-17

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
08:21:31 Upublicznienie elementu informacja Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność gminy Ryn.
(widoczna od 2023-11-17 00:00:00)
Natalia Bitowt

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony