ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-10-05

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:00:22 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny XLVII/374/22 Katarzyna Jasionowska

Zmiany z dnia: 2022-10-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:50:03 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych projektu „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryn na rok 2023”. Katarzyna Jasionowska
09:59:59 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Protokół z postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie Natalia Świder
09:59:58 Zmiana statusu. Edycja elementu Zamówienia publiczne - ogłoszenie Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie Natalia Świder
08:55:39 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHW. Nr XLVII 381 22 - Nazwa elementu do którego przynależy: Petycja o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy. Katarzyna Jasionowska
08:54:15 Edycja elementu informacja Petycja o utworzeniu Młodzieżowej Rady Gminy. Katarzyna Jasionowska
08:33:36 Upublicznienie elementu informacja Wyniki głosowań z sesji Rady Miejskiej Katarzyna Jasionowska
08:13:43 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mikołajki, w sprawie wydania decyzji Nr 13/2022 znak sprawy PBI.6733.16.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, złącza kablowego SN, stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowej nn 0,4 kV na części działek o numerach ewidencyjnych 9/2, 9/3, 180/1, 180/2, w obrębie geodezyjnym Górkło, gmina Mikołajki, oraz na części działek ewidencyjnych o nr 310/13, 310/17, 352, 399 w obrębie geodezyjnym Szymonka, gmina Ryn dla której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A. Paulina Żmijewska
07:21:35 Upublicznienie elementu informacja Ogłoszenie Znak: BB.6721.1.2.2021/22(6) Paulina Żmijewska

Zmiany z dnia: 2022-10-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
13:41:28 Dodanie elementu Zamówienia publiczne - załącznik Protokół z postępowania - Nazwa elementu do którego przynależy: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie 2022 -2023 r. na terenie Gminy Ryn. Natalia Świder

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony