ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Rejestr umów 2022

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Jasionowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-13 12:02:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-13 12:03:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-13 12:03:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

SPOŁECZNY OPIEKUN KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH

Akapit nr 1 - brak tytułu

SPOŁECZNY OPIEKUN KOTÓW WOLNO ŻYJĄCYCH
 
Szanowni Państwo,
Urząd Miasta i Gminy Ryn uruchamia  Rejestr Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących na terenie miasta i gminy Ryn.
Społeczny Opiekun Kotów Wolno Żyjących to osoba, która dobrowolnie i nieodpłatnie sprawuje opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie miasta i gminy Ryn oraz została wpisana do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących.
Deklaracja Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących na terenie miasta i gminy Ryn do pobrania znajduje się w załączniku.
Poszukujemy Opiekunów sprawujących opiekę nad wolno żyjącymi kotami na terenach na podanych poniżej regionach gminy Ryn:
  • REJON 1  (Sterławki Wielkie, Kronowo, Grzybowo, Orło, Jeziorko)
  • REJON 2 (Tros, Skop, Canki, Bachorza, Monetki, Wejdyki, Słabowo, Krzyżany, Knis)
  • REJON 3 (Ryński Dwór, Ryńskie Pole, Siejkowo, Ławki, Mioduńskie, Zielony Lasek, Rybical, Skorupki, Mrówki, Szymonka, Prażmowo, Stara Rudówka, Hermanowa Wola)
  • REJON 4 (część miasta Ryn zgodnie z załączoną grafiką – obszar 1)
  • REJON 5 (część miasta Ryn zgodnie z załączoną grafiką obszar 2 )
W przypadku wpłynięcia większej liczby deklaracji zostanie przeprowadzone losowanie.
Ci z Państwa, którzy są zainteresowani wpisaniem do Rejestru Społecznych Opiekunów Kotów Wolno Żyjących Na Terenie Miasta i Gminy Ryn, proszeni są o wypełnienie właściwej deklaracji (wraz z podaniem adresu do korespondencji) i przekazanie dokumentów do Urzędu Miasta i Gminy Ryn z siedzibą ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn w terminie do dnia 23 stycznia 2023 r. do godz. 16:00.
Szczegółowych informacji udzieli Państwu pracownik ds. ochrony środowiska pod numerem telefonu 87 429 39 79.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-12 07:17:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-12 07:21:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-12 07:21:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
451 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Znak: BB.6721.1.2.2020/22

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, 12 stycznia 2023 r.
 
Nasz znak: BB.6721.1.2.2020/22
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Rybical, gmina Ryn
 
             Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zmianami) w związku z uchwałą Nr XIX/140/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki o numerach geodezyjnych: 2, 5/2 i 5/3, położonych w obrębie geodezyjnym Rybical, gmina Ryn
 
z a w i a d a m i a m
 
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym Rybical, gmina Ryn wraz z prognozą oddziaływania na środowisko  w dniach od 20.01.2023 r. do 14.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Rynie, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 115, w godzinach pracy urzędu.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.02.2023 r.  w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, w sali konferencyjnej o godzinie  11.00.
 
Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu.  Uwagi należy składać do Burmistrza Rynu w formie papierowej na adres: Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub systemu teleinformatycznego ePUAP w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.03.2023 r. Wnoszący uwagę podaje swoje imię  i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej oraz adres zamieszkania albo siedziby,  a także oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-12 07:20:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-12 07:21:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-20 10:34:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
449 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
R Y N
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
/jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zmianami/
p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zamiany z zasobu nieruchomości gminy Ryn, położonych na terenie gminy Ryn.
Przedmiotem wykazu jest niżej określona nieruchomość:
Nieruchomość niezabudowana, oznaczona jako działki o numerach ewidencyjnych: nr 379/2 o pow. 0,0052 ha, nr 379/3 o pow. 0,0034 ha, nr 379/4 o pow. 0,0079 ha, nr 379/5 o pow. 0,0213 ha, nr 379/6 o pow. 0,0077 ha, nr 10/4 o pow. 0,0116 ha, nr 10/5 o pow. 0,0150 ha, nr 10/6 o pow. 0,0162 ha, nr 10/7 o pow. 0,0175 ha, nr 10/8 o pow. 0,0165 ha, nr 10/9 o pow. 0,0181 ha i nr 3 o pow. 0,0713 ha – łączna pow. 0,2117 ha, położonych w obrębie miasto Ryn gm. Ryn, opisane w księdze wieczystej nr OL1G/00016918/8.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ryn działki oznaczone nr 379/2, nr 379/3, nr 379/4, nr 379/5, nr 379/6, nr 10/4, nr 10/5, nr 10/6, nr 10/7 określone są jako tereny przeznaczone pod drogi publiczne - lokalne /3.KDL/, działka oznaczona nr 10/8 określona jest jako tereny przeznaczone pod drogi publiczne - lokalne /3.KDL/ oraz tereny przeznaczone pod drogi publiczne- dojazdowe /13.KDD/, działka oznaczona nr 10/9 określona jest jako tereny przeznaczone pod drogi publiczne - dojazdowe /13.KDD/ i działka oznaczona nr 3 określona jest jako tereny przeznaczone pod publiczne ciągi pieszo-jezdne /29.KDX/, tereny przeznaczone pod drogi publiczne - rowerowe /1.KDR/ oraz tereny przeznaczone pod drogi publiczne - lokalne /3.KDL/. Działki nie są obciążone ciężarami i hipotekami. Nieruchomość zbywana jest w drodze zamiany na prawo użytkowania wieczystego do dnia 06.09.2095 r. działek gruntu o numerach ewidencyjnych: nr 1/216 o pow. 0,2034 ha, nr 6/2 o pow. 0,0752 ha i nr 376/2 o pow. 0,2429 ha – łączna pow. 0,5215 ha.
Wartość nieruchomości wynosi 136.788,00 zł.
 
- Pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości przysługuje osobom wymienionym w art. 34
ust.1 pkt.1 i 2 powołanej wyżej ustawy, pod warunkiem złożenia przez te osoby wniosku
o nabycie w terminie 6 tygodni, licząc termin od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
- Nieruchomość przeznaczona jest do zbycia w formie zamiany na nieruchomość stanowiącą
własność osób fizycznych na zasadach określonych w art. 15 w/w ustawy.
- Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia 11 stycznia 2023 r.
do 01 lutego 2023 r.
- Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn oraz zamieszcza się   
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl w dziale
ogłoszenia - wykazy/przetargi/.                                                                                                     
 
Ryn, dnia 2023-01-11
BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-11 13:59:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-11 13:59:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-11 13:59:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
878 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert
W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), ogłaszam nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą reprezentować sektor pozarządowy w komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie:
 • Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Ryn w 2023 r.,
• Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Ryn w 2023 r.
1. Termin składania zgłoszeń – 1 lutego 2023 r. do godziny 15.00
2. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.
3. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), biorących udział w konkursie;
3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000);
4) mają doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).
4. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej: Urząd Miasta i Gminy Ryn,
ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, bądź drogą elektroniczną na adres mailowy: na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
5. Spośród zgłoszonych kandydatów, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wybiera co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji.
6. Po zakończeniu naboru, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn powołuje Komisję Konkursową w składzie:
- dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Ryn;
- dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie;
7. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
-  żadna organizacja nie wskaże osób do komisji konkursowej lub

-  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach tej komisji, lub
-  wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu ze względu na złożenie oferty przez organizację, która wskazała osobę lub podlegają wykluczeniu ze względu na przepisy KPA.
8. Skład Komisji konkursowej zamieszczony zostanie, w biuletynie informacji publicznej (www.bip.miastoryn.pl), na stronie internetowej: www.miastoryn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
9. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
 Ryn dnia 10.01.2023 r.
                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
                                                                                                        Jarosław Filipek
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
EMILIA KOWALEWSKA
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-11 08:36:51
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-11 08:39:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-11 08:39:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
490 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do oceny ofert
W związku z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), ogłaszam nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy będą reprezentować sektor pozarządowy w komisji konkursowej, opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w zakresie:
- Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
- Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
- Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
- Ratownictwa i ochrony ludności
- Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
1.  Termin składania zgłoszeń – 1 lutego 2023 r. do godz. 15.00
2. Kandydatów na członków komisji konkursowej mogą zgłaszać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) z wyłączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie.
3. Kandydaci zgłoszeni do udziału w pracach komisji konkursowych muszą spełniać łącznie następujące kryteria:
1) są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
2) nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), biorących udział w konkursie;
3) nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000);
4) mają doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).
4. Kandydatów można zgłaszać w formie pisemnej: Urząd Miasta i Gminy Ryn,
ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, bądź drogą elektroniczną na adres mailowy: na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
5. Spośród zgłoszonych kandydatów, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wybiera co najmniej dwóch przedstawicieli organizacji.
6. Po zakończeniu naboru, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn powołuje Komisję Konkursową w składzie:
- dwóch przedstawicieli Burmistrza Miasta i Gminy Ryn;
- dwóch przedstawicieli reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, biorące udział w konkursie;
7. Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:
- żadna organizacja nie wskaże osób do komisji konkursowej lub
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach tej komisji, lub
- wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu ze względu na złożenie oferty przez organizację, która wskazała osobę lub podlegają wykluczeniu ze względu na przepisy KPA.
8. Skład Komisji konkursowej zamieszczony zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.miastoryn.pl), na stronie internetowej: www.miastoryn.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
9. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
 Ryn dnia 10.01.2023 r.                                                       
                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
                                                                                                          Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
EMILIA KOWALEWSKA
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-11 08:31:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-11 08:33:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-11 08:33:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
480 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 28 grudnia 2022 r., znak: BI.RUZ.4210.92.2022.AK, w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 8 października 2021 r., znak: BI.RUZ.4210.46.2021.AT udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodno-prawnego na wykonie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych oraz melioracyjnych, regulacje wód, prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące mostów, rurociągu, kabli (energetycznych, srk i telekomunikacyjnych) w rurociągach osłonowych, prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, na usługę wodnę, tj. odprowadzanie do wód, urządzeń wodnych i do ziemi wód opadowych i roztopowych z systemu odwodnienia linii kolejowej i infrastruktury towarzyszącej (drogowej), dokonania zgłoszenia wodno-prawnego w ramach zadania pn."Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją, odcinek B: Giżycko (bez stacji) - Korsze (ze stacją) od km 152,800 do 202,825

Załączniki

Pobierz dane XML Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 28 grudnia 2022 r., znak: BI.RUZ.4210.92.2022.AK, w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 8 października 2021 r., znak: BI.RUZ.4210.46.2021.AT udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodno-prawnego na wykonie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych oraz melioracyjnych, regulacje wód, prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące mostów, rurociągu, kabli (energetycznych, srk i telekomunikacyjnych) w rurociągach osłonowych, prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, na usługę wodnę, tj. odprowadzanie do wód, urządzeń wodnych i do ziemi wód opadowych i roztopowych z systemu odwodnienia linii kolejowej i infrastruktury towarzyszącej (drogowej), dokonania zgłoszenia wodno-prawnego w ramach zadania pn."Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją, odcinek B: Giżycko (bez stacji) - Korsze (ze stacją) od km 152,800 do 202,825 Drukuj informację Zawiadomienie o wydaniu decyzji z dnia 28 grudnia 2022 r., znak: BI.RUZ.4210.92.2022.AK, w sprawie wygaszenia w części decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 8 października 2021 r., znak: BI.RUZ.4210.46.2021.AT udzielającej PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. pozwolenia wodno-prawnego na wykonie nowych i likwidację istniejących urządzeń wodnych oraz melioracyjnych, regulacje wód, prowadzenie przez powierzchniowe wody płynące mostów, rurociągu, kabli (energetycznych, srk i telekomunikacyjnych) w rurociągach osłonowych, prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych, długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych, lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, na usługę wodnę, tj. odprowadzanie do wód, urządzeń wodnych i do ziemi wód opadowych i roztopowych z systemu odwodnienia linii kolejowej i infrastruktury towarzyszącej (drogowej), dokonania zgłoszenia wodno-prawnego w ramach zadania pn."Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk - Korsze wraz z elektryfikacją, odcinek B: Giżycko (bez stacji) - Korsze (ze stacją) od km 152,800 do 202,825

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-10 13:55:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-10 13:57:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-10 13:57:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz jawnych głosowań na LII sesji Rady Miejskiej w Rynie w dniu 4 stycznia 2023 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-05 08:45:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-05 08:46:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-05 08:46:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
255 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Znak: BB.6721.6.2022(12)

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak: BB.6721.6.2022(12)
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Miasto Ryn, ul. Świerkowa
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr XLIV/353/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Miasto Ryn, ul. Świerkowa,
zawiadamiam
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od 13 stycznia 2023 r. do 10 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, w godzinach pracy urzędu, w pokoju nr 115, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Miasto Ryn, ul. Świerkowa. Dokumenty dostępne będą również na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy: https://bip.miastoryn.pl/.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 24 stycznia 2023 r. o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
 
Uwagi do Burmistrza należy składać w formie papierowej (na adres: Urząd Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn) lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej (na adres mailowy: ) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2023 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Ryn.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
/-/ Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-04 07:42:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-04 07:59:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-04 07:59:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
634 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan postępowań publicznych 2023

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Żmijewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-03 13:09:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Andrzej Żmijewski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-03 13:11:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Andrzej Żmijewski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-03 13:11:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
374 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji