ˆ

Ostatnio dodane do BIP

Lista informacji

Obwieszenie Znak: BB.6730.96.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 16.09.2022 r.
Znak: B/B.6733.96.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 14.09.2022 r. (data wpływu 14.09.2022 r.) złożony przez ORLEN POŁUDNIE Spółka Akcyjna, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie biogazowni rolniczej, na działkach o nr ewidencyjnych 270/6, 256/4, 270/9, 270/10, obręb Knis, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-16 13:11:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-16 13:11:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-16 13:11:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
364 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszenie Znak: BB.6733.15.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 13.09.2022 r.
Znak: B/B.6733.15.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia data wpływu 09.06.2022 r. (data wpływu 12.09.2022 r.) złożony przez Pana Pawła Krasowskiego działającego w imieniu PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie dz. 583, 571, 573, 581/25, 270, 581/9, 581/10, 581/11, 581/12, 581/13, 581/15, 581/27, 581/28, 581/29, 581/30, 581/17, 581/3, 581/4, 581/18, 581/19, 581/20, 581/21, 581/22, obręb Sterławki Wielkie, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-14 14:08:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-14 14:08:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-14 14:08:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
410 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodno prawnego na budowę pomostu funkcją przystani poprzez rozbudowę istniejącego pomostu zlokalizowanego na działce o nr geod. 1 obręb Rybical, gmina Ryn stanowiącej jezioro Tałty na wysokości działki gruntowej nr geod. 343/12 obręb Jora Wielka, gmina Mikołajki, powiat mrągowski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-09 15:00:02
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-09 15:01:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-09 15:01:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
527 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz jawnych głosowań na XLVI sesji Rady Miejskiej w Rynie w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-06 13:49:23
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-06 13:57:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-06 13:57:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
297 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przetargach.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 2022-09-06
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
 
Na podstawie art. 37 ust.1, art.38, art. 40  i art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami / jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004roku w sprawie sposobu i trybu  przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r., poz.1490/
BURMISTRZ MIASTA I GMINY RYN
ogłasza publiczne I przetargi  ustne nieograniczone na sprzedaż:
1. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 522 o pow. 0,0816ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00034534/4. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna. Cena wywoławcza wynosi 5.000,00zł, wadium 500,00zł, minimalne postąpienie 50,00zł.
2. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 523 o pow. 0,0743ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00034534/4. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna. Cena wywoławcza wynosi 5.000,00zł, wadium 500,00zł, minimalne postąpienie 50,00zł.
3. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 524 o pow. 0,0789ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00034534/4. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego. Działka znajduje się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna.   Cena wywoławcza wynosi 5.000,00zł, wadium 500,00zł, minimalne postąpienie 50,00zł.
4. nieruchomości  niezabudowanej, położonej w Sterławkach Wielkich, oznaczonej nr 525 o pow. 0,0804ha, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00034534/4. Nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.  Działka znajduje  się w obrębie zabudowy siedliskowej, gruntów rolnych i torów kolejowych, w ewidencji gruntów opisana jest jako działka rolna. Cena wywoławcza wynosi 5.000,00zł, wadium 500,00zł, minimalne postąpienie 50,00zł.
 
I przetarg odbędzie się w dniu 12 października 2022 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej UM i G w Rynie, ul. Ratuszowa 2 /parter /.
 
1)Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w pieniądzu w terminie do
07 października 2022 roku włącznie na rachunek Gminy Ryn nr 27 9343 1015 1300 0130 2000 0040 w MBS Giżycko Oddział Ryn z podaniem numeru działki /dowód wpłaty przedłożyć na przetargu/. Na każdą działkę należy wpłacić odrębne wadium. Wadium winno znajdować się na rachunku Gminy w dniu 07 października 2022 r.
2)Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni, po rozstrzygnięciu przetargu.
3)Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej z ważnymi pełnomocnictwami.
4)Ostateczny termin wpłaty ceny ustalonej na przetargu musi nastąpić do chwili zawarcia umowy notarialnej.
5)Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez Burmistrza, spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
6)Cudzoziemcy winni posiadać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych lub przyrzeczenie wydania zezwolenia/ ustawa z dn.24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/.
7)Przystąpienie do przetargu oprócz przedłożenia dowodu wpłaty wadium wymaga legitymowania się dokumentem potwierdzającym tożsamość. Jeżeli uczestnika przetargu zastępuje inna osoba, winna ona przedstawić pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem.
8)Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca.
9)Burmistrz Miasta i Gminy Ryn może odwołać przetarg z ważnych powodów.
10)Szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Ryn, pokój  nr 115, e-mail: , tel. 87 429 39 64.
 
 
 
BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-06 09:48:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-06 09:48:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-06 09:48:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mikołajki, w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, ZŁĄCZA KABLOWEGO sn, stacji transformatorowej SN/nn oraz linii kablowej nn 0,4 kV na części działek o numerach ewidencyjnych 9/2, 9/3, 180/1, 180/2, w obrębie geodezyjnym Górkło, gmina Mikołajki, oraz na części działek ewidencyjnych o nr 310/13, 310/17, 352, 399 w obrębie geodezyjnym Szymonka, gmina Ryn dla której inwestorem jest PGE Dystrybucja S.A.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-05 15:10:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-05 15:11:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-05 15:11:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
624 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszenie Znak: BB.6733.13.2022

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 02.09.2022 r.
Znak: B/B.6733.13.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 02.09.2022 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., na działce o nr ewidencyjnym 107/1, obręb Ławki, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w inwestycji dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn.
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-05 14:15:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-05 14:15:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-05 14:15:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
621 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji