Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Szczegóły informacji

BŚ.6220.1-3.2022 OBWIESZCZENIE

Informacja ogłoszona dnia 2022-03-09 13:19:25 przez Natalia Głowacz

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 09.03.2022 r.
 
Znak: BŚ.6220.1-3.2022
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 i  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.), a także art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.),
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek inwestora –SPP Energy Polska Sp. z o. o. , reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Ewę Kielka, przedstawiciela firmy Ansee Consulting Michał Jaśkiewicz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:  „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 92 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą  obręb Sterławki Wielkie – dz. nr 229, 228/5, 130/19, 481/8, 481/9, 219, 62/1, obręb Kronowo – dz. nr 137/4, na terenie Gminy Ryn.”
 
Przedmiotowa inwestycja,  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839)   zalicza się  do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
Ponadto nadmieniam, że w dniu 09 marca 2022 r. Burmistrz Miasta i Gminy Ryn wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Giżycku  z prośbą o wydanie opinii, czy dla planowanego przedsięwzięcia należy nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
 
Ponadto nadmieniamy,  że na podstawie art. 10 § 1 K. p. a., strony mają możliwość zapoznania się z materiałem dowodowym oraz wniesieniem swoich uwag i wniosków, co do zebranych przez organ materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2 (informacja w pok. Nr 128) w godzinach 7.00-15.00 w ciągu 14 dni od zamieszczenia obwieszczenia na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Ryn.
 
Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Data publicznego ogłoszenia: 09.03.2022 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Ryn
 
Jarosław Filipek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Głowacz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-09 13:17:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Głowacz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-09 13:19:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Głowacz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-17 10:44:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1319 raz(y)