ˆ

Wykazy / przetargi

Szczegóły informacji

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-21 08:49:07 przez Natalia Bitowt, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY  RYN
 
na podstawie art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /jednolity tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ p o d a j e
do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z zasobu nieruchomości gminy Ryn.
1. działka gruntu o  pow. 33 m² /pod budynkami gospodarczymi/, położona w  Sterławkach Wielkich /za budynkiem nr 11/, stanowiąca część  nieruchomości oznaczonej nr 66/2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023184/5. Cel dzierżawy – pod budynkami gospodarczymi. Okres dzierżawy – 3 lata. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,80 zł/m² +23% VAT.
2. działka gruntu o  pow. 94 m² /pod budynkami gospodarczymi/, położona w Sterławkach Wielkich /za budynkiem nr 11/, stanowiąca część  nieruchomości oznaczonej nr 66/2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023184/5. Cel dzierżawy – pod budynkami gospodarczymi. Okres dzierżawy – 3 lata. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,80zł/m² +23%VAT
3. działka gruntu o  pow. 64 m² /pod budynkami gospodarczymi/, położona w  Sterławkach Wielkich /za budynkiem nr 11/, stanowiąca część  nieruchomości oznaczonej nr 66/2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023184/5. Cel dzierżawy – pod budynkami gospodarczymi. Okres dzierżawy – 3 lata. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,80zł/m² +23%VAT
4. działka gruntu o  pow. 41 m² /na cele składowe/, położona w  Sterławkach Wielkich /za budynkiem nr 11/, stanowiąca część  nieruchomości oznaczonej nr 66/2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023184/5. Cel dzierżawy – cele składowe. Okres dzierżawy – 3 lata. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,80zł/m² +23%VAT.
5. działka gruntu o  pow. 62 m² /ogródek/, położona w  Sterławkach Wielkich /za budynkiem nr 11/, stanowiąca część  nieruchomości oznaczonej nr 66/2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023184/5. Cel dzierżawy – drobne uprawy rolne /ogródek/. Okres dzierżawy – 3 lata. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,15 zł/m².
6. działka gruntu o  pow. 63 m² /ogródek/, położona w  Sterławkach Wielkich /za budynkiem nr 11/, stanowiąca część  nieruchomości oznaczonej nr 66/2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023184/5. Cel dzierżawy – drobne uprawy rolne /ogródek/. Okres dzierżawy – 3 lata. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,15 zł/m².
7. działka gruntu o  pow. 66 m² /ogródek/, położona w  Sterławkach Wielkich /za budynkiem nr 11/, stanowiąca część  nieruchomości oznaczonej nr 66/2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023184/5. Cel dzierżawy – drobne uprawy rolne /ogródek/. Okres dzierżawy – 3 lata. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,15 zł/m².
8. działka gruntu o  pow. 58 m² /ogródek/, położona w  Sterławkach Wielkich /za budynkiem nr 11/, stanowiąca część  nieruchomości oznaczonej nr 66/2, opisanej w księdze wieczystej nr OL1G/00023184/5. Cel dzierżawy – drobne uprawy rolne /ogródek/. Okres dzierżawy – 3 lata. Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,15 zł/m².
9. działka  o pow. 124 m², stanowiąca część nieruchomości oznaczonej nr 549, położona w Sterławkach Wielkich /za budynkiem gospodarczym i garażem po prawej stronie/, opisana w księdze wieczystej nr OL1G/00023184/5.
Cel dzierżawy – ogródek  /drobne uprawy rolne/. Okres dzierżawy – 3 lata.
Wysokość czynszu dzierżawnego rocznego – 0,15 zł/m².
 
1) Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wywiesza się na okres 21 dni tj. od dnia
20 września 2022 r. do 11 października 2022 r.
2)  Wydzierżawienie gruntów następuje w trybie bezprzetargowym, pierwszeństwo mają
dotychczasowi dzierżawcy.
3) Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy  Ryn i zamieszcza w
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ryn www.bip.miastoryn.pl  w dziale ogłoszenia
/wykazy/przetargi/.
 
Ryn, dnia 2022-09-20                                                                                                     
BURMISTRZ
Jarosław Filipek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Natalia Bitowt
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-21 08:49:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Natalia Bitowt
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-21 08:49:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Natalia Bitowt
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-21 08:49:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1080 raz(y)