ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-19 07:23:06 przez Katarzyna Jasionowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

       Ryn 17.01.2023r.                                                                   
                                                                                                                                    
                                                                                              MIESZKAŃCY MIASTA I GMINT RYN
                                                                                                                                                                                                    
                   
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz.559 ze zm.  ze zm.) zwołuję LIII Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 25 stycznia br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                  
                                  Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji w dniu 21 grudnia 2022 br. i 4 stycznia 20223.
4. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie między sesjami.
5. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
6. Informacja na temat dowozu dzieci do szkół.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Ryn w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie”. Druk 1
8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023r. Druk 2
9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ryn na lata 2023 - 2031. Druk 3
10. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. Druk 4
11. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Ryn. Druk 5
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Giżyckiemu. Druk 6
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 643 w zakresie chodnika w miejscowości Prażmowo od km około 12+290 do km około 13+656– opracowanie dokumentacji projektowej. Druk 7
14. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjnej zleconych przez Radę Miejską w Rynie uchwałą Nr LI/403/22 i Nr  LI/404/22 z dnia 21.12.2022r.
15. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.  
16. Zamknięcie posiedzenia.                         
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
                                                                                                                  Juliusz Brant
 
Zawiadomienie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie: www.esesja.pl/ryn 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-19 07:19:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-19 07:23:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-19 07:24:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
263 raz(y)