ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Znak: BB.6730.140.2022

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-17 14:24:19 przez Paulina Żmijewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 16.01.2023 r.
Znak: B/B.6730.140.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 29.12.2022 r. (data wpływu 29.12.2022 r.) złożony przez SUP ULTIMATE S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej do 499 kW, na działkach o nr ewidencyjnych 140/71, 140/72, 140/73, 140/74, 140/75, 140/76, obręb Skop, gmina Ryn..
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-17 14:23:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-17 14:24:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-17 14:24:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
422 raz(y)