ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Znak: BB.6733.1.2023

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-17 14:21:14 przez Paulina Żmijewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 16.01.2023 r.
Znak: B/B.6733.1.2023
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 13.01.2023 r. (data wpływu 13.01.2023 r.) złożony przez Pana Pawła Szymczyk działającego w imieniu PGE Dystrybucja S.A., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na położeniu linii kablowej nN 0,4 kV, złącze kablowe do zasilania działek 101/23-43; 121/35-145, na działkach o nr ewidencyjnych 134 i 234, obręb Rybical, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-17 14:21:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-17 14:21:14
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-17 14:21:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
425 raz(y)