ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zwołaniu sesji

Informacja ogłoszona dnia 2022-11-22 09:11:55 przez Katarzyna Jasionowska, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

         Ryn 21.11.2022r.                                                                   
                                                                                                                                    
                                                                                                    MIESZKAŃCY MIASTA I GMINY RYN                                   
                                                                                                                                                      
                   
                                        
       Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 roku poz.559 ze zm.  ze zm.) zwołuję L Sesję Rady Miejskiej w Rynie na 29 listopada br. godz. 15:00. Obrady będą odbywały się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Ratuszowej 2 w Rynie.
                  
                                  Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Prezentacja LGR „Wielkie Jeziora Mazurskie” dotycząca dotychczasowego wykorzystania
    środków przez Gminę oraz możliwości dofinansowania działań w ramach PROW 2014-2020
    i na temat stanu przygotowania LSR na kolejny okres programowania.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia 26 października br. i 15 listopada br.
5. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych  w okresie 
    między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza o wykonaniu uchwał Rady i działalności w okresie między sesjami.
7. Informacja w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 13 przy ul.
    Plac Wolności 7  w Rynie stanowiącego własność Gminy Ryn i udzielenie bonifikaty. Druk 1
9. Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody  
    Warmińsko - Mazurskiego. Druk 2
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
    przestrzennego Miasta Ryn w części obejmującej teren przy ulicy Ratuszowej – nabrzeże. Druk 3
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022r. Druk 4
12. Sprawy różne, wolne wnioski i informacje.  
13. Zamknięcie posiedzenia.                        
 
                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie
                                                                                                                  Juliusz Brant
 
 
Zawiadomienie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie: www.esesja.pl/ryn 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Bożena Dybała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-22 09:03:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Jasionowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-22 09:11:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Jasionowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-22 09:15:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
246 raz(y)