ˆ

Inne ogłoszenia

Szczegóły informacji

Obwieszenie Znak: BB.6733.15.2022

Informacja ogłoszona dnia 2022-09-14 14:08:06 przez Paulina Żmijewska

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ryn, dnia 13.09.2022 r.
Znak: B/B.6733.15.2022
 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN
 
           Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia data wpływu 09.06.2022 r. (data wpływu 12.09.2022 r.) złożony przez Pana Pawła Krasowskiego działającego w imieniu PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z budową złączy kablowych nN-0,4kV w celu przyłączenia odbiorców w rejonie dz. 583, 571, 573, 581/25, 270, 581/9, 581/10, 581/11, 581/12, 581/13, 581/15, 581/27, 581/28, 581/29, 581/30, 581/17, 581/3, 581/4, 581/18, 581/19, 581/20, 581/21, 581/22, obręb Sterławki Wielkie, gmina Ryn.
Dokumentacja dotycząca w/w wniosku dostępna jest w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ryn, ul. Ratuszowa 2, 11-520 Ryn, pokój nr 128, tel: 874293979, e-mail: .
Obwieszczenie niniejsze uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
/-/ Monika Chyła

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Miasta i Gminy Ryn
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Żmijewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-14 14:08:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Paulina Żmijewska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-14 14:08:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paulina Żmijewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-14 14:08:06
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
906 raz(y)