Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Ryn
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Jednostki organizacyjne Gminy

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2009-07-10 14:24:50 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

Lp
Jednostka organizacyjna Gminy
Statut
jednostki
Adres
Telefon
Kierownik
Funkcja
1 Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Rynie
statut 11-520 Ryn
H.Sawickiej 9
87 4207-996 Lucja Podskalna Dyrektor
2 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie statut 11-520 Ryn
H.Sawickiej 9
87 4218-030 Teresa Jankowska Dyrektor
3 Szkoła Podstawowa
w Sterławkach Wielkich
statut 11-520 Ryn
Sterławki Wlk.
87 4214-468 Renata Janowska Dyrektor
4 Szkoła Podstawowa w Skopie statut 11-520 Ryn
Skop
87 4218-056 Dorota Cichosz Dyrektor
5 Ryńskie Centrum Kultury
W Rynie
statut 11-520 Ryn
H.Sawickiej 1
87 4218-061 Marek Podskalny Dyrektor
6 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rynie statut 11-520 Ryn
Świerczewskiego 2
87 4218-069 Ewa Małgorzata Modzelewska Kierownik
7 Biblioteka Publiczna w Rynie statut 11-520 Ryn
Świerczewskiego 2
87 4218-139 Maria Tuczyńska Dyrektor
8 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Rynie
11-520 Ryn
K.Wallenroda 10
87 4218-022 Juliusz Leczycki Prezes